Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu/Hertsog Ernst Johann Biron teist korda Kura troonil 1763–69

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu
Matthias Johann Eisen

9. Hertsog Ernst Johann Biron teist korda Kura troonil 1763–69.

Bironil oli teist korda hertsogiks saades hulga waenlastega, isiäranis Poolamaa ja prints Karli sõpradega wõidelda. Selle eest, et Wene sõjawäed teda awitasiwad, pidi ta lubama: läbi marssiwaid Wene wägesid säetud hinna eest ülewel pidada, Wene saadikule Miitawis prii korteri anda ja Miitawis Wene kiriku ehitada lasta. Ülematele nõumeestele pidi ta tõotama, et ta Kuramaale elama jääb ja oma poja, Kuramaa troonipärija, Wene teenistusest ära wõtab. Waewalise walitsuse järele tegi Biron 1768 wiimaks testamendi ja määras ses oma poja Peetri uueks Kura hertsogiks. Selle testamendi kinnitas Poola kuningas Stanislaus Poniatowsky 1769. Weel selsamal aastal, 1769, andis Biron hertsogi ameti poja Peetri kätte ja elas kunni 1772 ilma kärast eemal. Pisut enne surma oli temal weel see rõõm, et ta uude lossi elama wõis minna, mis tema käsu pääle oli ehitatud.