Kilplaste jutud ja teud/28

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
27
Kilplaste imewärklikud, wäga kentsakad, maailmas kuulmata ja tänini weel üleskirjutamata jutud ja teud
Friedrich Reinhold Kreutzwald
29

Kakskümneskaheksas peatükk.

Kuda kaks Kilplast teine teisega majasid wahetasiwad.

Kilplased oliwad omas halpuses nõnda harinud, et nemad edespidi midagi enam ei wõinud mõtelda ega teha, mis mitte selge halpus ei oleks olnud. Nõnda oliwad kaks meest nende seast kuulnud, et rahwas wahetamisel mõne korra kasu leiab, ja tahtsiwad ses asjas ka mõne õnne katsuda. Nemad sobitasiwad kaupa, elumajasid wahetada. Kaup oli sel korral tehtud, kui kuninga wiimist kingitust kõrtsis wedelaks tehti ja kuiwand kõridele tursutuseks anti. Kuida kaup, olgu ostmine ehk wahetamine sojal laada päiwil sigineb, seda teab igamees: wiin puges päha ja mõistlik aru wajus p—se! Kilplased pidiwad wahetud kaupa teine teise kätte toimetama, sellepärast lahutas esimene oma ülewal pool küla otsas seiswa maja ära, pani tükk tükilt wankrite peale ja wedas alla poole küla otsa. Aga teine, kes seal asus, tegi oma majaga niisamati ja wiis maja jälle ülesse küla otsa. Nii oliwad nemad mõlemad teine teise wastu õiglikuks saanud, ja igaüks arwas sest wahetamisest enesele suurt kasu olema saanud.