Kuu

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Autor: Kristjan Jaak Peterson
Pealkiri: Kuu
Valmimisaasta: 1818
Allikas: Eesti luule antoloogia 1.

Kas lauluallikas
külmas põhjatuules
minu rahva meelesse
oma kastet ei vala?

    Kas siis selle maa keel
    laulu tuules ei või
    taevani tõustes üles
    igavust1 omale otsida?

Kui siin lumises põhjas
ilusa haisoga mirdike
vilusas kaljuorus
ei või õitseda kauniste:

Kas siis meie maa keel,
mis kui tasa ojake
oma ilu ei tundes
heinamaa läbi, sinise
taeva kullases tules
rahuga on jookslemas,
ega toreda häälega,
oma rammu ei tundes
taeva müristamisega
kui meri on hüüdmas:

    Siis ma võtan teid,
    selge, sinise taeva
    tähed, maa pealt
    kõrge isamaa poole
    rõõmuga vaadates laulda;
    siis ma laulan sind,
    öösekuningas, kuu!

    Kes sa pilvede sülesta,
    nii kui pungasta lillike
    lõbusa valge palega
    üles tõused taeva all,
    kus tulised tähed
    maha on langemas
    sinu eest musta,
    pimeda uiu sisse.
    Nõnda inimeste vaim!

Oled sa uius ujumas,
kui su mõte on otsimas
Jumalat tähtede alta!

1 igavikku

Vanas kirjaviisis[muuda]

Kas laulo ‘allikas Külmas pohja tules Minno rahva melesse Omma kaste ei valla?

[1:7:2a]

Kui siin lummises pohjas Illosa ‘aisoga mürtike Villoses kaljoorros Ei voi öitseda kauniste:

[1:7:2b]

Kas siis meie maa keel, Mis kui tassa oiake Omma illo ei tundes ‘Einama läbbi, sinnise Taeva kullases tulles Rahhoga on jookslemas; Egga torreda ‘eälega, Omma rammo ei tundes Taeva mürristamissega Kui merri on ‘üüdmas:

[1:7:3]

Kas siis selle maa keel Laulo tules ei voi Taevani toustes ülles Iggavust ommale otsida?

[1:7:4a]

Siis ma vottan teid Selge, sinnise taeva Tähhed, maa peält Körge issamaa pole Römoga vadates, laulda: Siis ma laulan sind Öse kunningas, kuu!

[1:7:4b]

Kes sa pilvede süllesta, Ni kui pungasta lillike, Löbbusa valge pallega Üllestoused taeva al, Kus tullised tähhed Mahha on langemas Sinno eest musta Pimmeda uio sisse. Nenda innimeste vaim!

[1:7:5] Olled sa uios uiomas Kui so mötte on otsimas Jummalat tähhede alta!