Lehekülg:ENSV ÜVT 1968, 35.djvu/14

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.
Art. 249
Nr. 35
– 438 –


Lisa nr. 3
kodanike ettepanekute, avalduste ja
kaebuste lahendamise korra juhendi
juurde
Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste registreerimise
kaart
(avaldaja perekonna-, ees- ja isanimi, elukoht) Reg. nr.
  
Saabu­mise kuupäev ja nr. Avalduse sisu kokkuvõte Kust saa­bus, kaas­kirja nr., kuupäev Lahendamise käik Vastuse kuupäev ja toimiku nr.
täitja ja täitmise korraldus lahenda­mise tulemus
 
Märkused.
  1. Saabumise kuupäev ja number märgitakse kaardile abilauajühendist. Esimese avalduse lauajühendi number avaldaja kaardi registreerimis­numbriks ning ühtlasi ka tema avalduse suhtes peetava kirjavahetuse väljastamise numbriks.
  2. Dokumentide kiire kätteleidmise huvides võib väljastamise numbri juures tarvitada ka indeksit, mis näitab, kas avalduse liigi numbrit või kausta numbrit, kus materjale säilitatakse.
  3. Kaart trükitakse kaheleheküljelisena, tagakülg ilma nime ja aadressita.


Lisa nr. 4
kodanike ettepanekute, avalduste ja
kaebuste lahendamise korra juhendi
juurde
Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste registreerimise
abilauajuhend
Jrk. nr. Kuu­päev Avaldaja perekonnanimi ja initsiaalid Küsimuse kuuluvuse territoo­rium Avalduse liiki näitav indeks Märkused
 
Märkused.
  1. Küsimuse kuuluvuse territooriumi määramine on aluseks kaebuste hulga ja põhjuste analüüsimisel vastavas piirkonnas ning abinõude rakendami­sel nende administratiivorganite (asutuste) suhtes, kelle kompetentsi kuu­lus küsimuse seaduspärane lahendamine.
  2. Avalduse või kaebuse liiki näitav indeks määratakse kindlaks sisu ole­muse järgi, s. t. teatud küsimuste grupile antakse kindel number. Näiteks: korteritaotlused — 1; elamute remondi küsimused — 2; töötasu küsi­mused — 3 jne.
  3. Lahtrit „Märkused“ võib veelgi omakorda jaotada alajaotusteks, kuhu märkida mitmesugused muud analüüsiks vajalikud andmed.