Lehekülg:ENSV ÜVT 1968, 35.djvu/3

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.I

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

248. Sm. G . Desnitski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Suure töö eest üleliidulise sõjalis-sportliku mängu „Põuavälk“ finaali organiseerimisel ja läbiviimisel Eesti NSV-s autasustada sm. Gleb Sergei p. Desnitskit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

Tallinn, 8 . augustil 1968.II

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

249. Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste läbivaatamise korra kohta

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 12. aprilli 1968. a. seadluse „Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste läbivaatamise korra kohta“ täitmiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud juhend kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste läbivaatamise korra kohta Eesti NSV asutustes, ettevõtetes, organisatsioonides, sovhoosides, kolhoosides ning muudes kooperatiivsetes ja ühiskondlikes organisatsioonides.

2. Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel, rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel, ettevõtetel, asutustel, organisatsioonidel, sovhoosidel ja kolhoosidel sisse seada kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste arvestuse, läbivaatamise ja lahendamise ühtne kord vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud juhendile.

3. Eesti NSV Prokuratuuril ja Eesti NSV Rahvakontrolli Komiteel teostada pidevat järelevalvet ja kontrolli nõukogude seadustest kinnipidamise üle kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste läbivaatamisel, kontrollida selle töö olukorda kõigis ministeeriumides ja keskasutustes, neile alluvates ettevõtetes, asutustes, organisatsioonides, sovhoosides ja kolhoosides ning võtta rangele vastutusele isikud, kes on süüdi seaduserikkumises, asjaajamisega venitamises, formalismis, bürokratismis ja ettepanekute, avalduste ja kaebuste kohta vastuvõetud otsuste mittetäitmises.

4. Tunnistada kehtivuse kaotanuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. augusti 1958. aasta määrus nr. 320 „Kodanike kaebuste ja avalduste läbivaatamise töö parandamisest“ (ENSV Teataja 1958, nr. 12, art. 184).

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN

Tallinn, Toompea, 22. juulil 1968. Nr. 250.