Lehekülg:ENSV ÜVT 1982, 23.djvu/14

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
Art 349
Nr. 23
– 394 –Registreerimis- ja kontrollkaardi (RKK) täitmise*
juhised

Registreerimis- ja kontrollkaardi esikülg

Korrespondent — avaldaja(te) perekonna-, ees- ja isanimi, elu- või töökoht, telefon, allkirjata kirjade kohta tehakse märge „allkirjata“.

Eelnevad pöördumised — avaldaja eelnevate ettepanekute, avalduste ja kaebuste kuupäevad ja registreerimisindeksid.

Dokumendi liik — ettepanek, avaldus või kaebus, mis on saabunud posti teel või üle antud isiklikul vastuvõtul, ja dokumendi lehtede arv.

Saatekirja autor, kuupäev ja indeks — ettepaneku, avalduse või kaebuse edasi saatnud organisatsiooni nimetus.

Saabumise kuupäev, indeks — ettepaneku, avalduse või kaebuse saabumise kuupäev (posti teel või isiklikul vastuvõtul) ja selle registreerimisindeks.

Sisu kokkuvõte — ettepaneku, avalduse või kaebuse sisu kokkuvõte.

Vastutav täitja — organisatsiooni või selle struktuuriüksuse nimetus, kes vastutab ettepaneku, avalduse või kaebuse lahendamise eest.

Resolutsioon — kantakse üle dokumendilt või pannakse kirja isiklikul vastuvõtul.

Resolutsiooni autor — esimese resolutsiooni autoriks oleva juhi ametikoht, perekonnanimi ja initsiaalid.

Täitmise tähtaeg — märgitakse vastavalt resolutsioonile või seadusandlusega kehtestatud täitmise tähtaegadele.

Kirje täitmise tähtaja muutmise kohta tehakse kaardi järgmisel real, kusjuures märgitakse ära uus tähtaeg ning tähtaja muutmise kohta otsuse teinud juhi ametikoht ja perekonnanimi.

Kaardi esikülje vasakusse ülanurka märgitakse RKK kood (0229140) vastavalt üleliidulisele haldusdokumentatsiooni klassifikaatorile ja selle organisatsiooni kood, kus seatakse sisse registreerimis- ja kontrollkaart.

Korduvate avaldusite registreerimisel lüüakse paremasse ülanurka tempel „KORDUV“.


Registreerimis- ja kontrollkaardi tagakülg

Täitmise käik — lahter „Täitmiseks andmise kuupäev“ — märgitakse dokumendi vahetule täitjale üleandmise kuupäev;

lahter „Täitja“ — vahetu täitja perekonnanimi, initsiaalid ja telefon (lahter täidetakse dokumendi igal edasiandmisel);

lahter „Märge vahepealse vastuse või täiendava järelepärimise kohta“ — vahepealse vastuse või järelepärimise adressaat, kuupäev, indeks ja sisukokkuvõte;

lahter „Kontrollmärkmed“ — märkmed meeldetuletuste, täitmise seisukorra jms. kohta.