Lehekülg:Eesti mütoloogia II Eisen.pdf/85

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

KADRI.

Eestlased lühendavad Katarina nime tavalisesti Kadriks. Esimese tuttava Katarinana esineb Armeenia kuninga tütar, kes ristiinimesena Aleksandrias 307. a. 25. novembril märtrisurma surnud. Katarina märtrisurma mälestuseks pühitsetakse sel päeval Katarina — Kadri päeva. Vana aja kirik on Katarina pühade naisterahvaste nimekirja üles võtnud. Ristisõdade ajal lagunes Katarina austamine Euroopas laiale. Selle austamise eest kandsid nimelt mungad hoolt.

Eestis ei ole meie päevil Kadri pühadusest kõige vähematki märgata. Palju enam paistab rahva arvamises Kadri üleüldse nagu vähe kergemeelne, pirtsakas, edev naisterahvas silma. Niisuguse isiku kohta öeldakse mõnegi korra: „Küll on Kadri!“ Siiski näib, et vanemal ajal Kadri kohta meie maal teine arvamine valitsenud. Seda tunnistab omast kohast ütlus „kadrisandid“ Pealtnäha võivad kadrisandid, niisama mardisandid kõike muud tõendada, kuid mitte Kadri ehk Mardi pühadust. Kadri- ja mardisandid käivad ju mööda majasid kerjamas ja teevad sealjuures mõndagi, mis pühadusest niisama kaugel kui maa taevast. Ja siiski! Meie sant on oma alguse Ladina sõnast sanctus, sancta = püha saanud. Väljarääkimise kergenduseks langes sõnast c välja ja sõna astus „santa“ ehk koguni „sant“ kujul päevavalgele, mitte ainult Eesti keeles, vaid ka mõnes muus keeles. Ühes Soome rahvalaulus öeldakse näituseks neitsist Maarjast:

Tuhat on essä enkeliä,
Sata santtia jälestä.

Nende sõnadega tahab Soome rahvalaul näidata, et neitsit Maarja inglite ja santide keskel kõnnib. Meil Eestis on sant enese aja jooksul „pühast“ „kerjajaks“ moondanud. Soomes vahetab Santta mõne korra koguni Saltta sõnaga, näituseks Saltta Kaarama, kus Katarina enesele Kaarama kuju saanud.

Kui mungad ja preestrid Eesti rahvast Katarinaga tutvustasid, nimetasid nad teda pühaks „sancta“ = „santa“, Katarina teenistusega üheskoos õpetasid nad ka Katarina pidu pidama. Püha, santa Katarina seltsis ilmusid ta järelkäijad muud pühad naisterahvad = Katarina sandid, kadrisandid. Kadriks käimine ei ole meie maal elusse tekkinud, vaid katoliiklaste kaudu läänest toodud ja meie pinnale istutatud. Iseäralik mäng võis munkade, preestrite aru järele kõige paremini Katarina austamist edendada. Mängus esineb keegi Kadri emana, nii-ütelda päris