Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/101

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
86

edendas teadusi ja kunstisid, suurendas riigi piirisid Germanias ja Idamaal, suri 14 p. Kr. Nolas.

Augustulus (Romulus), Lääne-Roma riigi wiimane keiser, walitses 475—476.

Aul, tatarlaste ja Kaukasia mäe-elanikude külad.

Aula (Lad. k.), wanade romlaste juures „õu“, nüüd kõrgemate õpe-asutuste „pidusaal“.

Aun, Elise, Eesti naisluuletaja, snd. 1863 Wastseliina kihelkonnas, Wõrumaal. Tema tähtsamad kirjatööd on: „Kibuwitsa õied“, „Laane linnuke“ ja „Metsa lilled“.

Aunusemaa, wt. Olonetsi kubermang.

Aura, jõgi Soomemaal, jookseb Turu linnast läbi Põhja (Botni) lahte.

Auramine, kõwade ehk wedelate kehade auruks muutmine. Kergemad ollused, nagu liikwa ja eeter aurawad ennemini tui tihedamad (raskemad), näit. wesi. Mida arwem ümbrus, seda kergemalt sün-nib auramine. Kõige kergemalt sünnib a. õhuta ruumis. Sellest järgneb ka see nähtus, et kõrgete mägede pääl wesi ja teised wedelikud madalama soojuse käes keema, s. o. suurel mõdul aurama hakkawad. Auramise tingimised on järgmised: 1) A. sünnib seda kiiremini, mida kõrgem aurawa wedeliku soojus; 2) a. on seda kiirem, mida madalam ümbritsewa õhu soojus on; 3) kuiwemas õhus on a. ka kiirem; 4) a-st kiirustab liikuw õhuwool; 5) a. on seda suurem, mida suurem on aurawa wee pind; 6) kõige kiiremini sünnib a. õhuta ruumis. — Sünnib wedelikus a. ilma soojendamiseta, siis jahutab ta aurawat wedelikku; sarnasel korral tarwitab a. aurawa wedeliku soojust, mis iga auramise juures päätingimine on. Nii wõib klaasriista all olew wesi jääks muutuda, kui õhk riista seest äkitselt wälja pumbatakse. Kui soojal suwisel päewal keha aurawa weega niisutatakse, siis jahutab see ihunahka. Sel teel on wõimalik liiast palawusest lahti saada. Kergesti aurawate ainete, nagu eeteri jne. abil walmistatakse ka suwel jääd. Üliwäga kergesti aurawate ollustega, nagu wedela weewlikhapuga määriwad taskukunstnikud oma jalgu ja kõnniwad siis punaseks köetud raudplaati mööda.

Aureliánus, Cajus Lucius Domitius (214—275), Roma keiser, walitses 270—275, laskis Roma linna ümber müüri ehitada, häwitas (273) Palmyra naiskuninga Zenobia walitsuse, sai Persia sõjakäigul (275) oma sala-kirjutaja käe läbi surma.

Aurelius, Victor Sextus, Roma ajalookirjutaja, elas 4. aastasajal p. Kr., oli Afrikast pärit. Kirj. „Roma keisrite ajaloo“.

Aurora (Lad. k.), wanade romlaste „koidu“ naisjumal; koit.

Aurora borealis (Lad. k.), wirmalised.