Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/119

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
100

ta temale rõõmusõnumid tõi. — Tähtjas palwe katoliku usus.

Avena mollis, wt. mesihein.

Avenue (Pr. k., l. awnüü), lai, puudega kaunistatud uulits.

Averrhoës, arablaste kõige kuulsam mõttetark, snd. 1120 Cordovas, suri 1198 Marokkos, tõlkis Aristoteles’e kirjad Arabia keelde ja kirjutas seletused nende kohta, mis pärast Ladina keelde ümber pandi. Ta kirjutas ka arstiteaduselisi töösid. Oma kirjade läbi on ta keskaja teaduse kohta ka Lääne-maadel suurt mõju awaldanud. A. pidas tähtsaid riigiametisid.

Avésta, wt. Zendavesta.

Avicenna (Ibn-Sina), Arabia mõttetark ja arst, snd. 980 Affenna’s (Buharas), suri 1037 Hamadanis, oli mitme sultani ihuarst. Kirj. pääle muu arstiteaduselise töö „Kânûn fi’l Tibb“ ja mõttetarkuse kohta käiwaid kirjatöösid. Tema arstiteaduslist kirjatööd (Kânûn’i) peeti arstiteaduses mitu aastasada wäga suures auus. See ilmus trükist Arabia keeli Roma linnas 1503 a. neljas köites ja Ladina keeli 1595 a. kahes köites.

Avignon (l. awinjóng), Prantsuse linn Provence’s, Rhone jõe pahemal kaldal, 47,000 el. — Oli 1309—77 paawstite elukoht. Seda aega, mil paawstid siin elasiwad, kutsutakse paawstide Paabeli wangipõlweks.

Aviso-laew, kerge ja kiiresti sõitew sõjalaew, tarwitatakse sõnumite ja käskude saatmiseks ühest paigast teise.

Avoir du pois (l. äwr dju pois), kaubakaal, mida 1855 a. saadik Inglisemaal, pärast seda ka Kanadas ja P.-A. Ühisriikides tarwitusele wõeti. — 1 nael A. = 16 untsi = 453,59 gr. = u. 1 Wene nael.

Avogádro, Amedes (1776—1856), krahw, Italia teadusemees, oli wiisika-teaduse prof. Turin’i ülikoolis. Tema leidis n. n. „Avogadro seaduse“ üles, mis järgmine on: Mitmesuguste gaaside ühe suurustes kogudes ühe ja sellesama soojuse ja rõhumise juures on ühesuurune arw molekülisid.

Awárid ehk awárlased, Mongoli tõugu rahwas, elas 6—8 aastasajani Panonias s. o. praegusel Ungarimaal. Nad sulasiwad aegamööda bulgarlaste ja slaawlastega ühte. Nende riismeteks peetakse Muhamedi usku Awari rahwast, kes nüüd Ida-Kaukasias (Dagestanis) elab.

Awdéjew, Mihail Wassiljewitsch (1821—1876), Wene kirjanik. Kirj. romanid: „Tamarin“, „Wee-alune kiwi“, „Kahe tule wahel“.

Awerkijew, Dimitri Wassiljewitsch, Wene kirjanik, snd. 1836. Kirjutas näitemängud: „Kashiri wana-aeg“ ja „Frol Skabejew“. Pääle selle kirjutas ta weel uudisjuttusid ja arwustusi näitemängude kohta.

Awsejenko, Wassili Grigorowitsch, Wene kirjanik ja arwustaja, snd. 1842. Tema tähtsamad jutud