Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/120

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
101

on: „Teelahkmel“, „Maapäälsete hääduste eest“, „Linnutee“, „Hammaste kiristamine“ ja „Paha waim“.

Axiom (Gr. k., l. aksi-oom), õpe-lause, mis ilma tõendamata selge ja kindel on.

Ayrshire (l. äärshiir), krahwikond Schotimaal, 2975 rkm. suur, 250,000 in. — Päälinn: Ayr, kus 16,000 el.

Ayrshire weised (l. äärshiiri-), weisetõug Ayr’i krahwikonnast Schotimaalt pärit; on kõrge ja madala sugu weiste segamisest tõusnud. A. lehmad on kuulsad oma rohke piima-anni poolest.

Azincourt (l. asäng-kuur), Prantsuse küla Pas de Calais’e departemendis. Siin wõitis Inglise kuningas Heinrich V. 1415 a. Prantsuse sõjawäed.

Azoni kihid, kõige wanemad maakihid, kus, nagu enne arwati, taimede ja loomade jäljed puuduwad; wiimasel ajal on aga nendes kihtides ka loomade jälgesid leitud. A. kihtide pääl on siluri kihid. A. kihtisid leitakse Saksamaal ja Voigtlandis.

Azoospérmia (Gr. k.), meesterahwa seemnes seemne-niidikeste puudumine, mille tagajärjel siis niisugune seeme sugutamiseks wõimetu on.

Azórid, Portugalia saarestik Atlandi okeanis, 2388 rkm. suur, 270,000 in. A. klima on terwisele wäga kasulik (keskmine aasta-soojus on +16° C.). Päälinn: Angra, mis Terceira nimelisel saarel. A-d on Cabrali poolt 1432 a. üles leitud.

Aztekid, Mexiko elanikud sel ajal, mil europlased sinna läksiwad.

Azur (l. asuur, Persia k. lazur), taewakarwa sinine, taewa sina.