Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/132

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
113
Hariduse sõnaraamat Banan2.png

Banan.

1846—49 Londonis ja 1867—74 Berlinis. Kirj. „History of the United States“ (Ühisriikide ajalugu), mis kümnes köites 1834—78 a. ilmus, ja „History of the American revolution“ (Amerika rewolutsioni ajalugu).

Banda saared, Hollandi päralt olew saarestik Ida-Indias (Molukkides).

Banderoll (Pr. k. banderole), tähendab meil Wenemaal ristpaela, 1) mis mõnele jaole postisaadetustele, nagu ajalehtedele ümber pannakse: 2) mis aktsiisimaksu alla käiwatele asjadele, nagu tikutoosidele, tubakapakkidele jne. ümber tõmmatakse.

Banér, Johann (1596—1641), Rootsi sõjawägede ülemjuhataja (feld-marshal), wõttis kolmekümne aastasest sõjast osa, juhatas Breitenfeldi lahingus (1631) Rootsi sõjawägede paremat tiiwa, wõitis (1636) Wittstock’i juures saksilased ja Chemnitzi juures (1639) keisri sõjawäed.

Banffy, wabaherra Desiderius, Ungari politikamees, snd. 1843 Klausenburg’is. On 1892 a. saadik Ungari saadikutekogu liige. Nimetati 1895 pääministriks. Ajas kui protestant Roma-wastast kirikupolitikat, mille läbi ta katoliku kiriklased enese wastu üles kihutas, kiusas sotsialistisid taga, kelle mõju sel ajal ka talurahwa keskel kaswamas oli, ja oli ühtlasi mitte-madjaride wastu hoolimata. Kui ta wahekorda Austriaga omawoliliselt õiendada püüdis ja saadikutekogu õigusi rikkus, lõi ka hulk wabameelseid ta wastu ja nii pidi ta 1899 algusel ametist lahkuma. Pärast ligines ta oma meestega iseseiswuse erakonnale ja tunnistas Ungari iseseiswuse majanduse asjus tarwilikuks, ei saanud temaga aga kaua läbi.

Bangkok ehk Bankok, Siami riigi päälinn, oli 17. aastasaja lõpul weel üsna tähtsuseta kohakene, sai aga 1766 a., kui endine, põhja pool olew päälinn, Ajuthia, hukka läks, Siami päälinnaks; u. 200,000 el.

Bangrott (It. k. banko rotto), maksu-jõuetus.

Bangweólo ehk Bemba järw, Lõuna-Afrika järw Kongo wesikonnas; Livingstone poolt 1868 a. ülesleitud.

Bankett (Pr. k. Banquet), suur pidusöök mõne inimese wõi sündmuse auuks wõi mälestuseks, kus siis sellekohaseid kõnesid peetakse.

Bantu, neegrirahwas. Bantu-neegrid elawad Lõuna- ja Kesk-Afrikas, 20-ma ja 5-ma lõuna-laiuse graadi