Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/134

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
115

Barbier (l. barbjee), 1) Henri Auguste (1805—82), Prantsuse pilkeluuletaja, 1869 a. saadik Prantsuse akademia liige. Iseäranis tuntud on tema „Jambused“, „Pilkelaulud ja luuletused“. — 2) Jules (1825—1901), Prantsuse näitekirjanik (libretist).

Barcelona (l. bartseloona), Hispania linn Wahemere ääres, Catalonia maakonnas; 435,000 el. — B. on Hispania tähtsam kauba- ja tööstuse-linn.

Bardid, keltlaste „laulikud“.

Barère de Vieuzac (l. baräär dö wjösak), Bertrand (1755—1841), Prantsuse mässulane, oli konwendi liige, wõttis mässust nõnda elawalt ja tegewalt osa, et teda „tapakirwe (guillotine) Anakreoniks“ nimetati.

Bari, Italia linn Adria mere ääres, 77,500 el.

Bari, neegrirahwas, elutseb Walge-Nili jõe ääres.

Baribal, Amerika karu (ursus americanus), on wähem kui meie karu.

Barile, wedeliku-mõõt mida Italias, Baraguay’s, Argentinias ja Uruguay’s tarwitatakse. Oma suuruse poolest on ta mitmekesine (38—79 liitert).

Bariton, meesterahwa lauluhääl; on oma suuruse ja kõla poolest tenori- ja bassi-häälte wahel. Selle järele, kas bariton kõrgem ehk madalam on, nimetatakse teda tenori- ehk bassi-b-ks.

Barjatinski, würst Aleksander Iwanowitsch (1814—79), Wene kindral ja sõjawägede ülemjuhataja (feldmarshal), wõitles 1850—52 Kaukasias, wõttis 1859 Schamili wiimases pelgupaigas (Ghunibi mäekindluses) wangi ja lõpetas seega Kaukasia ärawõitmise.

Barka, kiltmaa Põhja-Afrikas, Libya kõrbest põhjapoole. On kuni 600 m. kõrge.

Barklay de Tolly, Michael Andreas, wenelaste juures Michail Bogdanowitsch, würst, Wene kindral-feldmarshal, snd. 1761 Luhde-Grosshofis Liiwimaal, suri 1818. Oli 1810—13 Wene sõjaminister. 1812 juhatas ta Wene lääne sõjawäge ning taganes sellega Drissa juurest kuni Smolenskini, mis läbi ta prantslased lõksu meelitas. Tema taganemisega ei oldud rahul ja sõjawägede ülemjuhatus anti Kutusowi kätte. — B-le on Tartus auusammas üles seatud.

Bar-Kohba, Simon, nimetas end messiaseks. Oli juutide juhataja (kuningas) mässus Roma keisri Hadrian’i wastu 132—135 p. Kr. Selles mässus sai pääle 580,000 juudi surma,

Barlítta, Italia sadamalinn Adria mere ääres, 42,000 el.

Barlow (l. barlo), Joel (1755 kuni 1812), P.-Amerika luuletaja ja riigimees.

Barmen, Saksa linn Rheinimaal, Elberfeldi ligidal, Wupperi-orus, 155,000 el. Kuulus oma kudumise-tööstuse poolest.

Barnaúl, linn Siberis, Tomski