Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/137

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
118

tral-Afrika“ (reisid ja leidused Põhja- ja Kesk-Afrikas). 2) Theodor, Põhja-Saksa demokratide juhataja, snd. 1849, waliti esimest korda riigipäewa liikmets 1881, andis 1883—1907 politilist nädalalehte „Die Nation“ wälja, oli (1907) selle wastu, et wabameelsed wanameelsetega ajutisesse ühendusesse astusiwad, nõudis sotsialdemokratiaga koos töötegemist ja kõige elawamat wõitlust wanameelsete wastu. Et ta soowisid tähele ei pandud, astus ta (1908) wabameelsest ühisusest wälja.

Barthou (l. bartuu), Jean Louis, Prantsuse politikamees snd. 1862, Dr. jur. Waliti 1889 a. saadikutekogu liikmeks. Hoidis parajusmeelsete poole. Oli 1894 awalikkude tööde ja 1895—98 sisemiste asjade minister. Pärast seda oli ta edumeeste klubi president, lahkus aga sest ametist sellepärast, et ta mõtted Meline mõtetega kokku ei sündinud. Siis nihkus ta pahemale poole ja hakkas radikalset politikat toetama. Kui Sarrien 1906 a. algusel uue ministeriumi kokku seadis, andis ta awalikud tööd B. hoolde, kes üks anderikkamatest Prantsuse politikameestest on. Radikalses Clemenceau ministeriumis, kes 1906 sügisel kokku astus, jäi ta oma ametisse edasi.

Barton (l. baartn), Edmund, Australia riigimees, snd. 1849 Sidney’s. Saadeti Sidney ülikooli poolt 1879 Uus-Lõuna-Wales’i saadikutekogusse ja oli selle president 1883—87. Siis läks ta ülemkotta, sai walitsuse liikmeks ja tegi Australia ühisuse asutamiseks palju tööd. Kui ühisus walmis sai, oli ta tema esimene pääminister (1900—1903).

Baryt (l. bariit, Gr. k. barys, raske), raske-gips; leitakse kaewandustest; tarwitatakse apteegis.

Baryum (l. barium), hõbewalge metall, mida looduses wabalt mitte ei leita, waid ühendustes, näit. raske-gipsis (weewlihappeline baryt) ja witheritis (söehappeline baryt).

Basalt, must ehk sinikashall klaasisarnane, kõwa, wäga raske mäekiwi tõug, mis põllu paasi-kiwist, augitist ja magneet-rauast koos seisab. B. on endiste aegade tulepurtskawate mägede kõwaks angunud lawa, mis kiwistades wiie- ja kuue-kandilisteks tulpadeks on lõhenud. Ehk küll b. hästi kõwa on, ei tarwitada teda siisgi ehituste jaoks, sest et ta õhu käes rabedaks läheb. B-i leitakse Ida-Siberist, Böömimaalt jne.

Basedow, Joh. Bernh. (õieti Joh. Berend Bassedau, ka Bernhard von Nordalbingen, nagu ta ise ennast sagedasti nimetas), Saksa kaswatuseteadlane (pädagog), snd. 1723 Hamburgi’s, suri 1790 Magdeburgi’s. Ta nõudis, et õpetus koolides tegelik peab olema, asutas eeskujuliku kooli (philantropinum’i) Dessausse, mida kuni 1778 a. juhatas.

Basel, kaks Schweitsi pool-kantoni: 1) Maa-Basel (422 rkm. suur, 6900 in.); 2) Linna-Basel (36 rkm. suur, 129,000 in.). Nad