Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/140

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
121

alla. — 2) Sigismund, Siebenbürger’i würst 1586—97 ja 1599 kuni 1602, andis 1597 Transsylwania Saksa keisri Rudolf III-le.

Bathybius, merepõhja lima.

Batist (battist), kõige peenem, hästi tihedasti koetud linane riie.

Batjushkow, Konstantin Nikolajewitsch (1787—1855) Wene luuletaja.

Batman, raskuse-mõõt, Persias = 12 ehk 6 naela, Türgimaal = 18 naela, Turkestanis = 8 puuda.

Batum, Wene linn Taga-Kaukasias, Mustamere kaldal, 30,000 el.

Batõi, tatarlaste khan, laastas 1236 Lõuna-Wenemaad, asutas Kuld-ordo. Wõitis 1252 terwe Wenemaa oma alla. Sellest aastast algab Wenemaal 200 aastane Tatari-ikke ajajärk.

Baudin (l. bodäng), Eugène, Prantsuse politikamees, snd. 1853, portselanitöölise poeg, oli ise ka esiti portselanitööline. Lõi juba noorel eal sotsialismuse poole. Wõttis 1871 kommune-mässust osa, mõisteti surma ja põgenes Inglisemaale, kus ta ennast töölisena elatas. Waliti 1889 saadikutekogu liikmeks. Oli 1899—1902 Waldeck-Rousseau ministeriumis awalikkude tööde minister.

Baudouin de Courtenay (l. boduäng de kurt’nee), Jan Ignatius (Iwan Aleksandrowitsch), Slaawi keelte uurija ja politikamees (snd. 1845 Wene-Poolamaal). Sai 1870 Peterburis Slaawi keelte eradotsendiks ja 1874 Kasanis professoriks, asus 1883 Tartusse, 1894 Krakausse ja 1901 Peterburisse sellesama ameti pääle. On iseäranis Wana-Poola keelt ja Lõuna-Slaawi murrakuid uurinud. Wiimastel aastatel on ta ka radidikalse politikamehena tegew olnud ja pääle muu Wenemaa wähemate rahwuste õiguste laiendamist nõudnud.

Baur, Ferdinand Christian (1792—1860), Saksa protestantline usuteadlane, oli usuteaduse prof. Tübingeni ülikoolis ja n. n. „Tübingeni kooli“ põhjendaja. B. arwamise järele on ristiusk küll Kristuse asutatud, aga alles Pauluse läbi üleüldiseks usuks saanud. Uue-Testamendi raamatud on sihilise otstarbega kirjutatud. Nad kõnelewad rohkem kas Pauluse ehk Peetruse kasuks. Kirj. „Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte“, „Untersuchungen über die kanon. Ewangelien“, „Das Christantum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte.“

Bauske, linn Kuramaal; 10,000 el.

Bautakiwi, surnude mälestuseks üles seatud kiwi, mälestusesammas ilma päälkirjata.

Bautzen, Saksa linn Spree jõe ääres (Sakseni kuningriigis), 27,000 el. Napoleon wõitis siin wenelased ja preislased 1813.

Bay (Ingl. k. l. bee), laht, sadam.

Bayonne (l. bajònn), 1) linn ja kindlus Prantsusemaal, Alam-Pyrenei departemangus 28,000 el. — 2) Linn Põhja Amerikas, County Hudson’is 19,000 el.; petroleumi puhastamise wabrikud.