Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/146

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
127

wiisi, mispärast seda õpetusewiisi siis Bell-Lancasteri õpetusewiisiks kutsuma hakati. — 2) Charles (1774—1842), Inglise haawa-arst ja anatom. Tema pani tähele, et selgroo-üdi eespoolsed ergud ligutajad, tagapoolsed tundjad, s. o. keha tundmiste awaldajad on. — 3) Alexander Graham, ülesleidja, snd. 1847 Edinburg’is, oli prof. Bostonis, leidis 1872 telefoni ja 1880 a. fotofoni üles.

Belladonna ehk „hullkirss“ (atropa belladonna) mitmeaastane taim surmarohtude (solanaceae) sugukonnast, kaswab metsikult Europa kilt-maa metsades, saab kuni 4 jalga kõrgeks. Tema õied on punakas-pruunid ehk tumepruunikas lillad, wili — must mari wäheldase kirsimarja suurune. Kõik b. taime osad on wäga mürgised. B. tähtsam alkaloid on atropin. B. lehti tarwitatakse rohuteaduses mitmesuguste arstirohtude walmistamiseks.

Bellamy, Edward, Amerika kirjanik (1850—98). Kirjutas pääle muu sotsialistlise tulewikuromani „Looking backward (Tagasiwaade) 2000 kuni 1887“, mis peaaegu kõigisse haritud keeltesse ümber on pandud.

Belletristika (Pr. k. belles lettres), ilukirjandus. — Belletrist, ilukirjanik.

Bellini, Vincento, Italia helilooja, snd. 1892 Sitsilias, suri 1835 Puteaux’is Parisi ligidal. Tema tuttawamad helitööd on operid: „Norma“, „Puritanlased“ ja „Uneskäija“.

Bell-Lancasteri õpetusewiis, õpetusewiis, mis selle pääle põhjeneb, et targemad õpilased kooliõpetaja juhatusel rumalamaid õpetawad. Selle õpetusewiisi ülesleidjad oliwad Bell ja Lancaster; tarwitati 18. aastasaja lõpul üleüldiselt.

Bellóna, romlaste nais-sõjajumal. Tema auuks oli uhke tempel Roma linnas.

Bellum omnium contra omnes (Lad. k.) kõikide sõda kõigi wastu.

Belot (l. beloo), Adolphe (1829—70), Prantsuse näite- ja romani-kirjanik; elas adwokatina Nancy’s.

Belsatsar (kiilkirja järel Belschar-usur), Piiblis (Danieli raamatus) öeldakse, et B. Babylonia wiimane kuningas on olnud. Ta oli oma riigi suurnikud pidusööma-ajale kutsunud. Kui pidustus kõige paremas hoos oli, ilmus käsi ja kirjutas seinale: meneh, meneh tekel upharsin, mis riigi häwinemist tähendas. Samal ööl suri B.

Belt, Suur- ja Wäike-, kaks merekitsust. Suur-B. on Seelandi ja Füneni wahel, Wäike-B. Fünen’i ja Jüüdimaa wahel. Mõlemad ühendawad Läänemerd Põhjamerega.

Beludshistan, maa Asias, Afghanistani ja Arabia mere wahel; 276,515 rkm. suur, 350,000 in. Maapind on mägine, jaolt kõrbe. Elanikud: Muhamedi usku beludshid ja breguid. Päälinn: Kelat. B. seisab nime järel küll Kelati khani walitsuse all,