Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/155

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
132

lung von Hirnkrankheiten“ jne. — 3) Jaan, Eesti kirjanik ja kirikuõpetaja, snd. 1856 Kolga-Jaani kihelk., õppis 1878—82 Tartu ülikoolis usuteadust, oli (1882—84) Peterburi Eesti Jaani kiriku abiõpetaja, kust 1884 Paistu kirikuõpetajaks waliti. Kirj. luuletusi, «Üleüldine ajalugu“, 2 jagu, „Kodu lasteraamat“ jne.

Bergsöe, Wilhelm, Daani kirjanik, snd. 1835. Kirj. uudisjuttusid, luuletusi jne.

Beriberi (Jaapani t. kak-ke), haigus, mida Jaapanis, Indias, Ceyloni saarel, Malabari raunal, Australias ja Brasilias leitakse. Haiguse tundemärgid on: keha roidunud olek ja halwatused (esiteks saawad jalad, siis muu keha järk-järgult halwatud). Arstid ei tunne b.-tõbe wastu rohtu. Haigus lõpeb enamasti ikka surmaga. Tõbi kestab 6 kuni 30 tundi, sagedasti 3—4 kuud, mõnikord kogunisti mitu aastat.

Bering, Vitus, Põhja-Jäämere uurija, snd. 1680 Horsens’is (Jüüdimaal), suri 1741 B. saarel. Astus Peter Suure ajal Wene merewäkke teenistusesse, leidis 1728 Kamtschatka merel purjetades Amerika ja Asia wahel wäina üles, kust P.-Jäämerde sõita wõidi. Seda wäina hakati B. nime järel Beringi wäinaks kutsuma. — Beringi meri, Asia ja Amerika wahel olewa Waikse okeani kirde-poolne jagu, mida B. wäin P.-Jäämerega ühendab.

Berislaw, linn Hersoni kubermangus; 12,000 el.

Berkán (It. k. carracano), willadest ja kitse karwadest koetud kõwa riie.

Berkeley (l. börkli), George (1684—1773), Inglise mõttetark; oli piiskopp Iirimaal. Kirj. „Theory of vision (nägemise õpetus)“, „Treatise on the principles of human knowledge (Inimliku teadmise pää-põhjusmõtted)“. B. õpetab: Ainet ei ole sugugi olemas; wälimine maailm (s. o. kõik see, mis meie meelte abil märkame ja tähele paneme) on ainult meie waimu tegewuse saadus ehk produkt. Tema õpetust kutsutakse täieliseks ehk absolutiseks idealismuseks.

Berlepsch, wabaherra Hans Hermann, Saksa politikamees, snd. 1843. Dresdenis. Oli 1890—96 Preisi kaubanduseminister. On wanameelsete Saksa politikameeste keskel üks agaramatest sotsialparanduste nõudjatest.

Berlín, Saksa keisririigi ja Preisi kuningriigi päälinn, Spree jõe ääres; 2,040,000 el. (ühes eeslinnadega 2,993,000 el.). B-s on Saksa keisririigi kui ka Preisi kuningriigi kõige kõrgemad walitsuse-kohad. Tähtsamatest B-i asutustest olgu nimetatud: Ülikool, hulk kõrgemaid eriõpetuse-asutusi, teaduse ja kunstide akademiad, hulk teaduselisi seltsisid, kuninglik raamatukogu (900,000 raamatuga), tähetom, looma- ja taime-aiad, museumid. Tähtsamad uulitsad: Unter den Linden, Leipzigi-, Friedrichi-, Wilhelmi- ja Victoria--