Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/165

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
142

Bjelbog (walge jumal), slaawlaste „hääduse jumal“.

Bjelew, linn Tula kubermangus, Oka jõe ääres; u. 10,000 el.

Bjelgorai, kreisilinn Ljublini kubermangus; 6300 el.

Bjelgórod, kreisilinn Kurski kubermangus; Donetsi jõe ääres; 22,000 el.; seebi ja nahawabrikud.

Bjelinski, Wissarion Grigorowitsch, Wene kirjanduse-arwustaja, snd. 1810 Sweaborgis, sr. 1848 Peterburis. Kirj. ajakirjades „Телескопъ, Отесчественныя Записки ja Современникъ“ arwustusi Gogoli, Puschkini, Lermontowi ja teiste Wene kirjanikkude tööde kohta. — B. ülesanne oli nende arwustuste abil Wene seltskonda inimsuse aadetes kaswatada.

Bjelo-ósero (W. k. „walge järw“), kalarikas järw Nowgorodi kubermangus, u. 1000 rw. suur; on Maria kanali kaudu Onega järwega ühenduses. — Järwesse jooksewad: Kowscha ja Kema; järwest wälja: Scheksna.

Bjelopolje, linn Harkowi kubermangus, Sum’i kreisis; 15,000 el.

Bjelosersk, kreisilinn Nowgorodi kubermangus,Bjelo-osero ääres; 6000 el.

Bjeloserski, Wassili Mihailowitsch (1828—99), Wene kirjanik, andis (1861—62) ajakirja „Основа“ wälja.

Bjelostók, kreisilinn Grodno kubermangus, Bjelaja jõe ääres; 64,000 el. — B. on willase riide kudumise-tööstuse keskkoht.

Bjelowjéshi mets, Grodno kubermangus, Prushani kreisis; u. 115,000 tiinu suur. Selles metsas on weel metssõnnisid leida.

Bjelowodsk, linn Harkowi kubermangus; 8000 el.

Bjelsk, kreisilinn Grodno kubermangus; 7500 el.

Bjeltsõi, kreisilinn Bessarabia kubermangus; 18,500 el.

Bjelõi, kreisilinn Smolenski kubermangus, Obscha jõe ääres; 7000 el.

Bjéshetsk, kreisilin Tweri kubermangus; 9,000 el.

Björneborg, wt. Pori.

Björnson, Björnstjerne, Norra kirjanik, snd. 1832 a. Kirj. esiteks külajuttusid mis tema kodumaal wäga sooja wastuwõtmist leidsiwad. Neist on mitmed Eesti keeldegi tõlgitud. Üleilmlise kuulsuse sai aga B. oma näitemängude läbi, milles ta kogunisti uusi ja algupäralisi arwamisi awaldas. B-i loetakse pääle Wene kirjaniku Tolstoi kõige tähtsamaks praeguse aja kirjanikuks terwes ilmas.

Black (l. bläk), Joseph, lahutusteadlane, snd. 1728 Bordeaux’s, sr. 1799 Edinburgh’is (Schotimaal). B. on „süsihappe“ ülesleidja.

Blackburn (l. bläkbörn), Inglise linn Lancaster’is; 130,000 el.; suurepäraline linase- ja puuwillase riidekudumise tööstus.

Blackmore (l. bläkmoor), Richard Doddrige (1825—1906), Inglise kirjanik. Kirj. „Lorna Doone“ jne.