Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/166

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
143

Blaine (l. bleen), James (1830 kuni 1893), P.-Amerika riigimees, oli 1881 ja 1889—82 Ühisriikide riigisekretär.

Blagodat, mägi Urali mägestiku idapoolsel küljel, Permi kub., Werhoturi kreisis; 1260 jalga kõrge; wäga rikkas rauamuda (ärtsi) poolest.

Blagowjéstschensk, linn Ida-Siberis, Amuri piirkonnas; 35,000 el.

Blanc, (l. blang) Jean Louis (1811—1882), Prantsuse kirjanik, asutas (1839) ajakirja Revue de progrès, milles ta sotsial-küsimusi harutas, waliti (1848) Prantsuse ajutise walitsuse liikmeks; oli sunnitud Inglisemaale põgenema, kust ta 1870 a. kodumaale jälle tagasi läks. B. tähtsamad kirjatööd on: „Histoire de dix ans“ (kümne aasta ajalugu), „Organisation du travail“ (töö korraldus), „Histoire de la Revolution française“ (Prantsuse mässu ajalugu).

Blanchard (l. blangshaar), Nicolas François (1738—1809), Prantsuse õhulaewnik, sõitis (1785) õhulaewaga üle Inglise kanali.

Blanche (l. blangsh), August Theodor (1811—68), Rootsi kirjanik. Kirj. romanisid, juttusid ja näitemängusid.

Blanqui (l. blangkii), 1) Jérôme Adolphe, Prantsuse majanduse-teadlane (1798—1854). Tema tähtsamad kirjatööd on: „Politilise majanduse ajalugu“ ja „Majanduse-teaduse käsiraamat“. — 2) Louis Auguste, (1805—1881), Prantsuse mässulane, wõttis pea kõikidest mässudest, mis Prantsusemaal XIX. aastasajal ette tuliwad, osa, istus tööliste mässule kihutamise pärast mitu korda wangis.

Blancqismus (l. blankismus), Prantsuse kirjaniku Blanc’i õpetus. Blanc’i auustajad arwawad, et äkilise mässuga wõimalik on wana walitsust kukutada ja soowitawad sellepärast alalisi mässusid. Prantsuse töölised oliwad kuni 80-date aastateni blancqismuse mõju all.

Blasphemia (Gr. k.), Jumala teotus.

Blehr (l. bleer), Otto Albert, Norra õiguseteadlane ja riigimees (snd. 1847). Oli esiti ajakirjanik siis kohtunik ja wiimaks adwokat. Waliti 1883 saadikutekogusse, kus ta radikalsete hulka astus. Tegi uue karistuse-seaduse ja wannutatud meeste kohtu hääks tööd. Oli hiljuti ülemkohtunik ja 1891—93 ja 1898—1902 Norra ministeriumi asemik Stockholmis ja selle järel kuni 1903 a. sügiseni radikalse ministeriumi juhataja.

Bleibtreu, Karl, Saksa kirjanik, snd. 1859 Berlinis. Kirj. luuletusi, uudisjuttusid, näitemängusid ja hariduseajaloolisi romanisid.

Blidah, kindlus Algerias, 29,000 el.

Blioch, Iwan Stanislaus (1836—1901), Wene majanduseteadlane, raha- ja rahumees. Oli esiti pangapidaja, wõttis paljude raudteede ehitamisest osa ja astus wiimaks rahaministeriumi õpetatud komitee liikmeks. On Wene raudteede ja raha-asjade kohta palju kirjutanud ja