Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/169

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
146

Bochum, Preisi linn Westfalis; 74,000 el. Linnas on mäekool, terasewalamise wabrikud; kiwisüsi kaewandused.

Bock, Karl Ernst (1809—74), Saksa anatom, oli 1839 a. saadik hädilise (pathologilise) anatomia prof. Leipzigi ülikoolis. Kirj. „Handbuch der Anatomie“, „Lehrbuch der patholog. Anatomie“, „Atlas der pathologischen Anatomie“, „Buch vom gesunden und kranken Menschen“ jne.

Bodega (Hispania k.), keller, wiinakeller; kõrts.

Bodeni järw (Shwabi meri), kalarikas järw Badeni, Württembergi, Baieri, Austria ja Schweizi wahel; 539 rkm. suur, kuni 302 m. sügaw. Sellest järwest jookseb Rheini jõgi läbi.

Bodenreformer’id (Sk. k., l. booden-refórmerid), maa-paranduse ehk reformi nõudjad, tahawad üksikute inimeste wõimu wähendamist maa kohta ja üleüldsuse wõimu suurendamist. Kui ameriklane Henry George 70-datel aastatel maa üleüldsuse omanduseks tunnistamist nõudis, leidis ta kõigil maadel sõpru. Saksamaal pöördi tähelpanemine warsti niisuguste küsimuste pääle, mida otsekohe wõimalik on ära õiendada. Saksa b-de ühisus nõudis riigi ja kogukonna maade suurendamist, põlise rendi sisseseadmist, maamaksu wõtmist tema müügihinna järele ja kui maahind ilma omaniku tööta tõuseb, siis selle kasu ära üleüldsusele wõtmist. Neid nõudmisi on juba jaolt täitma hakatud. Palju linnasid on enestele maid muretsenud, et kodanikka maaspekulantide liiakasu wõtmise eest kaitsta, mitmel pool on kaswanud wäärtuse päält maksu wõtma hakatud j. n. e. Kes näituseks Kiautshaus oma maa ära müüb, peab sellest, mis ta rohkem saab, kui ta ise on maksnud, kulude mahaarwamise järel kolmandiku üleüldsusele andma, Kölnis jälle kuni neljandiku.

Bodenstedt, Friedrich Martin v. (1819—92), Saksa luuletaja, oli esialgu kaupmees, siis kooliõpetaja Moskwas ja Tiflis’es; reisis 1845—46 Kaukasias; pidas 1854 kuni 1866 Slaawi keelte professorina ettelugemisi Slaawi keelte ja kirjanduse üle München’i ülikoolis; oli 1867—69 teatrimaja juhataja Meiningen’is. Kirj. luuletusi, näitemängusid, juttusid ja romanisid; „Shakespeares Frauencharaktere“, „Shakespeares Zeitgenossen und ihre Werke“; tõlkis Puschkin’i ja Lermontow’i tööd ning Shakespeare laulud (sonetid) Saksa keelde.

Boerhaave (l. buurhaawe), Hermann v., kuulus arst, snd. 1668 Voorhou’s (Leyden’i linna lähedal), sr. 1738 Leydenis professorina. Tema jagas haigused liikidesse ja arstirohud osakondadesse. Kirj. „Institutiones medicae“, „Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis“, „Elementa chemiae“ jne.

Boëtius, Anicius, Roma riigimees ja õpetlane, snd. u. 470 Romas, oli konsul kuningas Theodo-