Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/170

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
147

rich Suure ajal. Teda süüdistati äraandmises ja hukati ära 525 p. Kr. Kirj. kaksikkõne „De consolatione“.

Boeuf (Pr. k., l. böff), härg; b. á la mode, praetud looma-liha; d. au naturel, supiliha.

Bogdánowitsch, Ippolit Feodorowitsch, (1743—1803), Wene luuletaja; 1789 a. saadik riigi kirjakogu president Moskwas. Tema tähtsam kirjatöö on luulelugu „Душенька“ (Kallikene).

Bógdo-Ola (püha mägi), suur ja wäike, kalmüklaste kaks püha mäge Astrahani kubermangus.

Bogodúhow, kreisilinn Harkowi kubermangus; 13,000 el.

Bogoljépow, Nikolai Pawlowitsch, Wene rahwa hariduse minister 1898—1901, oli Roma õiguse prohwessoriks Moskwa ülikoolis, siis Moskwa koolikonna kuratoriks. Tema ajal oliwad mitmed õpilaste rahutused, anti ajutised sõjateenistuse seadused wälja, mille järele neid üliõpilasi, kes ülikoolist rahutuste pärast wälja heideti, wäeteenistusesse pandi. Tapeti Tartu endise üliõpilase Karpowitschi poolt ära.

Bogoljúbow, Aleksei Petrowitsch (1824—96), Wene kunstmaalija, teenis esiteks merewäes; nimetati 1861. a. Peterburi kunstide akademia professoriks.

Bogoróditsk, kreisilinn Tula kubermangus; 5000 el. B. kreis on rikas kiwisüsi poolest; suhkru- ja wiina-wabrikud.

Bogoródsk, linn Moskwa kubermangus, Kljäsma jõe ääres; 12,000 el.

Bogoslówsk, linnake Permi kubermangus, Urali mägestikus; 5000 el.; mäekaewandused.

Bogotá (Santa Fe de B.), Lõuna-Amerika wabariigi Kolumbia päälinn; 150,000 el.; ülikool.

Bogowitsch (Bogovič), Mirko (1816—93), Kroatia luuletaja.

Bógutschar, linn Woroneshi kubermangus, Doni jõe ligidal; 7500 el.

Bohême (Pr. k., l. bo-ääm), 1) böömlane; 2) inimesed, kes ilma kindla teenistuseta ja sissetulekuta, kas kirja- ehk kunsti-tööd tehes, waest wiisi päewast päewa elawad.

Bohemund I, Tarenti ja Antiochia würst, Robert Guiscard’i poeg, wõttis esimesest ristisõidust osa, wõitis 1098 Antiochia, sr. 1111 Italias.

Boieldieu (l. boal-djöö), Adrien François (1775—1834), Prantsuse helilooja, oli keiserlik kapellmeister Peterburis, 1817 a. saadik Parisi konserwatoriumi juhataja. Kirj. operid:„Walge naesterahwas (dame)“, „Parisi Johann“ jne.

Boileau-Despréaux (l. boaloodäpreoo), Nicolas (1636—1711), Prantsuse kirjanik. Kirj. muu hulgas „L’art poétique“, mida Prantsusemaal kaua aega luulekunsti juhtnööriks peeti.

Bojána, Türgi jõgi Albanias, jookseb läbi Skutari järwe ja langeb Adria merde.

Bojarid (Slaawi k.), aadeli mehed Wenemaal kuni Peter Suure ajani. Neil oli oma nõuukogu, „bojaride duuma“, kes kõigis riigiasjus würstile nõuu wõis anda. —