Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/212

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
185

Catullus, Gaius Valerius (86—56 e. Kr.), Roma luuletaja. Kirj. kaebelaulusid ja epigrammilisi luuletusi.

Cauca (l. ka-úka), Magdalena jõe pahem haru (Kolumbias); 1100 km. pikk.

Cauchy (l. kooshi), Augustin Louis (1789—1857), Prantsuse arwuteadlane. Kirj. „Cours d’analyse“ jne.

Cavaignac (l. kawanjak), Louis Eugene, Prantsuse kindral (1802—57), surus 1848 rahwa-mässu maha.

Cavallotti (l. kawallotti), Felice (1842—1898), Italia laulik, näitemängude kirjutaja ja politikamees, Garibaldi poolehoidja, radikalne ja Crispi politika wastane. Surma sai ta kahewõitlusel.

Cavendish (l. käwendish), Henry (1731—1810), Inglise lahutuseteadlane, leidis üles, missugustest algollustest wesi koos seisab ja arwas wälja, kui tihe maa on.

Cavour (l. kawuur), krahw Camillo Benso, (1810—1861), Italia riigimees, parajus-wabameelne, tegi Italia ühendamiseks palju tööd.

Cayamba, tulepurtskaw mägi Andes’i mägestikus L.-Amerikas (Ecuador’is); 5953 m. kõrge.

Cayenne (l. kajenn), Guayana päälinn, C. jõe ja Atlandi okeani ääres.

Cazembe (l. kasembe), riik, Afrika sisemaal, 9—10 lõuna laiuse kraadi all; 27,500 rkm. suur.

Cedrus, seedripuu, kaswab Syrias ja Wäike-Asias.

Celebes (l. tseléebes), kõige idapoolsem saar Sunda saarestikus (Borneo saare ja Molukkide wahel); 200,000 rkm. suur, u. 2 milj. in. Suurem jagu saare pinnast on Hollandi walitsuse all. Saare päriselanikud on malaialased. Maapind on wäga wiljarikas. Saadused: kohwi, riis ja kakao.

Celakowski (l. tshelakowski), Ladislaw (1799—1855), Tsehi luuletaja, oli esiteks Slaawi keelte prof. Breslaus ja 1849 a. saadik Pragas. Kirj. luuletusi jne.

Celosia cristata, ehtetaim; kaswab Ida-Indias.

Hariduse sõnaraamat Celosia cristata.png

Celosia cristata.

Celluloid, püroksilini ja 40—50% kampwere segu. C-di tarwitatakse wäikeste tarbe- ja iluasjade tegemiseks. Ta sulab eeteri ja piirituse segu sees ära; kõlbab ka lakkide walmistamiseks (jaapani lakk).

Cellulosa, 1) rakukate. — 2) Paber, mis puruksjahwatatud puu- ehk linakiudest on tehtud, pole muud kui C. C. sulab ammoniak-wääwlihape wase sulatises ära. Wääwlihappega läbitöötatud, saadakse C.-st pergamentpaberit. C.-d tarwitatakse celluloidi walmistamiseks.