Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/219

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
192

38,000 el.; suurepäraline taskukellade tööstus.

Check (l. tshek), maksutäht, mille ettenäitamisel pangast raha selle arwele, kes raha sinna hoida on andnud, wälja antakse.

Chef (l. shef, Prants. sõna ja tähendab juhataja, eestseisja), Prantsusemaal sõjawäe-jao ülem. Wenemaal on ch. auunimi, mis Keisri perekonna liikmetele ja mõnedele kindralitele antakse. Chef-d’oeuvre (l. shef dööwr), meistritöö. Chef-redacteur (l. shef redaktöör) ajalehe päätoimetaja.

Chelidonium majus, wt. wereurma rohi.

Chelsea (l. tshelsi), 1) Londoni eeslinn, Themse jõe pahemal kaldal; 98,000 el.: 2) linn Massachusetti riigi P.-Amerikas; 34,000 el.

Cheltenham (l. tsheltnäm), Inglise linn ja supeluskoht Gloucester’i krahwikonnas: 49,000 el.

Chemnitz (l. hemnits), linn Saksenis; 161,000 el.; suur wabriku- ja kaubalinn; Saksamaa puuwillatööstuse keskpaik. Linnas on pääle 350 wabriku 25,000 töölisega.

Chenier (l. shenjee), 1) Marie André de (1762—94), Prantsuse luuletaja; tapeti suure mässu (rewolutsioni) ajal tapakirwega (guillotine) ära. 2) Marie Joseph de (1764—1811), Prantsuse näitekirjanik suure mässu (rewolutsioni) ajal. Kirj. näitemängud: „Charles IX“, „Jean Calos“, „Henri VIII“, „Gracchus“, „Timoleon“ ja luuletuse „Le chant du depart“ (lahkumise laul).

Cheonopodium, wt. hanimalts.

Cheops (Herodot nimetab teda chufu’ks), Egiptuse kuningas, kes umbes 2800 a. enne Kr. elas ja kõige suurema piramidi lastis ehitada. Ch. piramid on 480 jalga kõrge.

Cher (l. shär), Loire jõe pahem haru; 345 km. pikk.

Cherbourg (l. shärbuur), Prantsuse linn ja kindlus Manche kanali ääres; 40,000 el.; sõjasadam.

Cherub (l. keerub), wanas Testamendis „jumalat teeniwad olewused“; ingel.

Cherubini (l. kerubiini), Luigi (1760—1842), Prantsuse helilooja, sündimise poolest itallane, oli Parisi konserwatoriumi juhataja (direktor). Kirj. operid, kantate’sid jne.

Cheruskid (l. heruskid), Germani tõugu rahwas; elas 9 aastasajal Weseri ja Saale jõgede wahel.

Chesterfield (l. tshesterfiild), krahw Philip Dormer Stanhope (1694—1773), Iirimaa asekuningas Georg II. ajal ja Inglise riigisekretär. Kirj. „Letters to his son“ (kirjad oma pojale), kus ta oma pojale elutarkust ja ilmakunsti õpetab.

Chevalier (Pr. k., shwaljee), rüütel.

Cheviot (Ingl. k., l. tshewiot), toimene willane riie.

Cheviot Hills, mägestik Inglise ja Schotimaa piiril, on kuni 816 m. kõrge.

Chevreul (l. shewröi), Michel