Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/226

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
195

ligidal), sr. 1849 Parisis, kus ta 1831 a. saadik elas.

Chorassan, (l. horassan), Persia maakond, 322,118 rkm. suur, 850,000 in. Päälinn: Mesched. — Ch. on oma seisukoha poolt wäga tähtjas, sest et see, kelle käes Ch. on, walitseb terwe Irani üle. Ch.-i kutsutaksegi seepärast „Persia mõõgaks“.

Choreographia (Gr. k., l. koreografia), tantsu-liikumiste kirja teel ülestähendamine.

Choreutik (Gr. k.), tantsukunst.

Chorologia (Gr. k., l. korologia), loomade ja taimede maadeteadus (geografia).

Chorometria (Gr. k., l. korometria), maamõõtmise kunst.

Choron (l. shorong), Alexander (1772—1834), Prantsuse helilooja.

Chorsabad, küla Mosulis. Siin on wanaaegse Niniwe linna waremed.

Chrestomatia (Gr. k., l. krestomatia), lugemiseraamat, kus mitmesuguste kirjanikkude töödest wäljawalitud tükid sees leida.

Chretien de Troyes (l. kretiäng dötroa), Prantsuse luuletaja keskajal, snd. u. 1150 Freyes’es, sr. u. 1190. Kirj. rüütliluuletusi.

Chrie, wt. hreia.

Christchurch (l. kreist-tshöörtsh), linn Uuel-Meremaal; 51,300 el.

Christensen (l. tristensen), Daani politikamees. Pidas rahwakooliõpetaja ametit, sai hiljem hariduseministriks ja 1905 a. algusel pääministriks. Ajab parajusmeelset politikat.

Christian, Daani kuningad, wt. Kristjan.

Christiania, Norramaa päälinn, wt. Kristiania.

Christiansand, wt. Kristiansand.

Christianstad, wt. Kristianstad.

Christine, 1) Rootsi kuninganna, wt. Kristine.— 2) Marie Christine (1806—78) Hispania kuninganna, Neapeli kuninga Franz I. tütar, astus (1829) Hispania kuninga Ferdinand VII-ga abielusse, walitses (1833—40) Hispanias oma tütre Isabella II. asemel; aeti (1854) maalt wälja, läks aga pärastpoole Hispaniasse jälle tagasi. Suri 1878 Havres.

Chrom (Gr. k. hroma, wärw) metall, mida puhtalt looduses ei leita. Ch.-ühendused on kõik ilusawärwilised; neid tarwitatakse seepärast tööstuses wärwiaineks.

Chromatiline (Gr. k.), poolhelides ülewalt alla ehk alt ülesse minew heliredel.

Chromkollane, kollane maaleriwärw, mida chromhapu kali ja tinasuhkru-sulatise segust saadakse.

Chromolithografia, (Gr. k.) mitmewärwiline kiwitrükk.

Chromotypografia, wärwitrükk.

Chromoksid ehk chromroheline, roheline pulber, tarwitatakse wärwiaineks; on tulekindel ja ei ole mitte mürgine.

Chronologia, (Gr. k.), ajateadus.

Chronometer (Gr. k. „ajamõõtja“), wäga õigesti käiwad kellad. Neid tarwitatakse teaduselisteks otstarbeteks.