Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/239

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
208

Cornelius Nepos, wt. Nepos.

Cornelius, 1) Peter v. (1783—1867), Saksa kunstmaalija. 2) Peter, (1824—74), helilooja ja luuletaja; muusikakooli prof. Münchenis. Kirj. pääle muu: „Der Barbier von Bagdad“ (Bagdadi habemeajaja).

Cornwall, (l. korn-uol) ehk Cornwallis: Inglise krahwkond: 3624 rkm. suur, 23,000 el. Päälinn: Bodmin.

Coroner (Ingl. k. „kroonu kohtunik“), kohtuuurija Inglisemaal ja P.-Amerikas. Walitakse Inglisemaal krahwkonna nõuukogu poolt.

Corpus (Lad. k.), 1) keha: 2) üks selts trükitähta; näit. a b c d. Neid tähtesid kutsutakse sellepärast c-seks, et Corpus juris nende tähtedega kõige esiti trükiti.

Corpus delicti (Lad. k.), (kriminal-õiguses) asi ehk isik, kelle kallal kuritöö on tehtud; iseäranis kuritöö juures tarwitatud abinõuud, ka jäljed.

Corpus juris (Lad. k.), 1) C. j. civilis, seaduste-kogu, mille Ida-Rooma riigi keiser Justinian 530—534 a. wälja töötada laskis. Selles on leida: a) Endiste Roma keisrite määrused (codex Justinianus); b) lühike õiguseteaduse õpiraamat (institutiones); d) endiste õiguseteadlaste arwamised ja otsused; e) keiser Justiniani uued määrused (novellae). 2) C. j. canonici, keskaja kiriku seadustekogu; põhjeneb kiriku-koosolekute ja kiriku-nõuukogude otsuste ning paawstide käskude pääle.

Correggio (l. korredshio), Antonio Allegri da (1495—1534) Italia kunstnik. Tema maalitud piltidest olgu nimetatud: „Püha öö“ ja „Patukahjatsew Magdalena“.

Corsika ehk Korsika, Prantsuse saar Wahemeres, 8722 rkm. suur, 300,000 in. Päälinn: Ajaccio. C. oli 1284—1736 ja 1741—68 Genua wabariigi päralt; 1739—41 iseseisew kuningriik, 1768—94 ja 1796-est kuni meie päiwini Prantsuse ning 1794—96 Inglise päralt.

Cortes (sõna „corte“ mitmus, mis Ladina k. sõnast „curia“ on tulnud ja esiotsa kohtukoda tähendas) keskajal seisuste asemikkudekogu ja nüüd parlamendi nimi Hispanias ja Portugalis.

Cortez (l. kortes), Fernando (1485—1547), Meksiko ärawõitja, tuli 1504 Lääne-Indiasse ja läks (1519) Kuba kuberneri käsul 11 laewaga ja 600 sõjamehega ning 14 suurtükiga Meksikosse. Siin leidis ta korraldatud riigi ja walitsuse eest; suure julguse ja osawusega wõitles ta siin, kuni wiimaks (1521) selle laialdase ja rahwarikka riigi käskijaks sai. Karl V. andis temale „kindralkapteni“ auunime. — C. leidis 1536 Kalifornia üles.

Coruna (l. korunja), Hispania kindlus Wahemere ääres; 44,000 el.

Corvinus, Ungari kuninga Matthias’e I. liignimi.

Corydallis cava, wt. lõokannus.

Coryophyllus aromaticus, wt. nelgipuu.