Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/255

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
224

Debatte, waidlus, elaw mõttewahetus.

Debet (Lad. k. „mulle wõlgu“), sissetulek. Parem lehekülg äriraamatus.

Deborah, juutide naisprohwet kohtumõistjate ajal, wabastas muinasjutu järel maa kananitlastes.

Debreczin, (l. debretsiin), wabalinn Ungarimaal, Theissi jõe ääres, wiljarikkas orus; 75,000 el. — 1849 a. peeti siin Ungari riigipäewa.

Debs, Eugen, P.-A. Ühisriikide sotsialistide juhataja, endine raudtee-tööline, on mitu korda sotsialistide kandidadiks wabariigi presidendi walimistel olnud. 1908 a. sai ta 750 tuhat häält (16 miljonist, mis üleüldse ära anti).

Debut (Pr. k., l. debüü), esimene algus; näitleja ehk laulja esimest korda awalikult ülesastumine.

Decadence (Pr. k., l. dekadangs), langemine, pahenemine.

Decaisne (l. dekään), Joseph (1809—82), Prantsuse taimeteadlane, oli prof. Parisis.

Decamps (l. dökang), Alexander Gabriel (1803—60), Prantsuse kunstmaalija.

De Candolle (l. dö kangdoll), August Pyrame (1778—1841), kuulus Prantsuse taimeteadlane, oli prof. Montpellier’is.

Decem (Lad. k., l. deetsem), kümme.

December (Lad. k., l. deetsember), Jõulu kuu; roomlaste aja-arwamises oli ta kümnes kuu.

Decentralisation, wt. centralisation.

Decius, kaks romlast, isa ja poeg, kes 340 ja 295 e. Kr. samnitlaste sõja ajal end isamaa eest manala jumalatele ohwerdasiwad.

De Cort, Franz (1834—78), Vläämi luuletaja.

Dedjuhin, linn Permi kub., Solikami kreisis, Kama jõe ääres, 3,500 el.

Deduction (Lad. k., l. deduktsion), ainustus. D. on seesugune tõendusewiis, mille järele meie üleüldisest tõest wõi walest iseäralist tõtt wõi walet järeldame. Deductionis algab meie mõtlemine kõige kõrgemate aimetega pääle, seab alamad nende alla ja otsustab, et see, mis ülema kohta maksab, ka alama kohta õige on. Näit. teades, et kõik inimesed surelikud on, järeldan ma, et ma ise ka surelik olen.

De facto (Lad. k.) tõe-asjade järel; tõesti.

Defekt, (Lad. k.) puuduw, puudus.

Defension (Lad. k.), kaitsmine.

Defensiwiline, kaitse-; d.-leping, kaitse-leping.

Defensor, kaitsja.

Deficit (Lad. k., l. defítsit) „puudub“, puuduw osa, iseäranis see summa, mille wõrra riigi wäljaminekud riigi sissetulekutest suuremad on.

Definition (Lad. k., l. definitsion), selgitus, s. o. aime ehk mõiste seletus sõnade abil. D-d. on oma loomu poolest kahesugused: a) sõnaselgitused ja b) asjaselgitused.