Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/45

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
35

— Õõnesteedest, mis üle Alpide wiiwad, on nimetamise wäärt: Monte Genèvre, Mont Cenis, Suur ja wäike St. Bernhard, Simplon, St. Gotthard, Arlberg, Semmering jne. — A-es on 3 raudtee tunnelt: Mont Cenis (12,2 km. pikk), Gotthard (14,9 km. pikk), Arlberg (16,3 km. pikk).

Altai („kuldmäed“), mägestik Kesk-Asias Irtõshi jõe ja Baikali järwe wahel, Hiina ja Venemaa piiril. A. langeb kolme jakku: Altai, Sajani ja Tagnu mäed. Kõige kõrgem mäelatw on Munka Sardõk (3473 m.) Sajani mägestikus.

Altai rahwad (ka ural-altailased ehk turanilased). Siia arwatakse järgmised wiis suurt rahwasugu: tunguslased, mongollased, türklased, samojedlased ja Soome sugu rahwad (eestlased, soomlased ja ungarlased).

Altenburg, Saksen-Altenburi hertsogiriigi päälinn Saksamaal, Pleisse jõe ääres; 40,000 el. Linna ligi on ilus loss.

Altóna, linn Schleswig-Holsteinis (Saksamaal), Elbe jõe paremal kaldal, Hamburi linna naabruses, 170,500 el.

Altruìsmus (Lad. k.), oma-kasu-püüdmata ligimise armastus, iseenese ärasalgamine (mõttetarga Comte järel.) Altruìstiline, ligimise hääkäigu eest hoolitsew. Altruistiline kõlbluse-õpetus, niisugune kõlbluse-õpetus, mille pää-põhjusmõtte järel meie rohkem oma ligemiste kui oma enese kasusid peame taga nõudma.

Alulinn, wana eestlaste kindlus Alutagusemaal, oli 3 wersta Soomelahest eemal soos, praeguse Aa mõisa lähedal, Lüganuse kihelkonnas, Rakwere maakonnas.

Aluminium, kerge, kindel, hõbeda läikega metall. Ta on oma omaduste poolest hõbedaga wäga sarnane, sest niisamuti kui hõbe, ei muutu ta õhu käes ega wee sees pea sugugi. Teda leidub looduses wäga palju ja nimelt sawis, ja silikatide ühenduses, millest teda elektri abil saadatse. A-i tarwitatakse tööstuses ja ehteasjade walmistamiseks palju. Wasega kokkusulatud segu (90 osa waske ja 10 osa a-i) kutsutakse „uueks kullaks,“ millest mitmesuguseid toredaid iluasju tehtakse.

Alúta (Sk. k. Alt), Donau jõe pahem haru, tuleb Siebenbürgi Karpati mägestikust, 556 km. pikk.

Alutaguse maa, Rakwere kreisi idapoolne osa. Siia arwatakse: Iisaku kihelkond, lõunapoolne jagu Lüganuse, Jõhwi ja Waiwara kihelkondadest ning Tudulinn.

Amabile (It. k.), hellasti, armsasti.

Amálsi, Italia sadamalinn Salerno lahe ääres.

Amalgam, metallide ja elawa hõbeda ühendus ehk segu.

Amaranthaceae, suur sugukond kahe-idalehelisi põõsaid ja taimi. Suurem jagu selle sugukonna liikisid on lihawate wartega ja õrnade lehtedega ning neid kaswatatakse ilusate