Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/109

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


b. Lindorm 3796 kuningaks sai, kutsusiwad nad Wenelased appi ning langesiwad Rootslaste ja Gootide peale. Lindorm ehmatas niisuguse häkilise peale tungimise üle ära, kogus ruttu nii palju sõjawäge kokku kui sai ning ruttas neile Jütimaale wastu, kus nad riisusiwad ja rüüstasiwad. Eestlased ja Liiwlased taganesiwad oma abilistega laewade peale ning tegiwad, nagu sõidaksiwad nad koju tagasi. Aga ometigi purjetasiwad nad Rootsi maale riisuma ja rüüstasiwad seal nõnda kaua, kuni Lindorm uue sõjawäe kokku ajas ning mitme palawa lahingu järele nad wiimaks suure kahjuga maalt wälja kihutas.

d. Umbes Kristuse sündimise ajal wõitsiwad Daani kuningas Froto ja Rootsi kuningas Erik Eesti kuninga

Dagoni suure sõjawäega ära.


Ristiusu aeg.

45. Kuningas Olimar.

a. Esimesed kristliku aja aastasajad läksiwad mööda, ilma et suurt tähtsust Eesti rahwa kohta ajaraamatutes seisaks. Aastal 82 kuuleme, et Filimer raskete sõdade läbi Eesti maa ära wõitnud nmg et tema poeg Nordian ei Eestlasi ega teisi ära wõidetud rahwaid enese all ei jõudnud hoida. Tema ajal tõusiwad kaks Kuura kuningat

b. Amund ja Toodo üles, kes omale suure wäe korjasiwad ning mitmed naabri rahwad oma alla