Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/110

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


heitsiwad, nende seas ka Rootslased. Alles Haldanus, kes aastal 190 Rootsi kuningaks sai, jõudis Kuurlaste iket maha puistata. Alles 3. aastasaja sees 60) kuuleme jälle Eestlastest. Sel ajal oli neil kuulus ja wägew kuningas

Olima61), kes ennast Hunnide kuningaga Daanlaste wastu sõtta minemiseks ühendas. Daanimaal oli sel korral kodus ise trooni pärast tüli.

d. Froto III sai 7 aastaselt kuningaks, ehk tal küll üks wanem wend Ali oli. 10 suurt sugu Daanlast oliwad tema kaswatajad ja riigi walitsejad. Noor kuningas kutsus enesele peale Daanlaste ka weel Norwegid ja Slaawid appi. Olimari all ei olnud Skandinawia sõnumite järele mitte wähem kui 5000 laewa kuues jaos ja igas laewas 300 sõjameest. Siiski wõitis Froto Eesti kuninga Olimari ja Hunni kuninga Huni määratu suure laewawäe merel ära ning oli seega Eesti, Saare ja Kuuramaa peremeheks saanud. Peale selle wõitis Froto ka nende maawäe 7 päewalises lahingus ära ning heitis 70 Hunni kuningat 62). oma alla. Kõigile neile rahwastele andis ta nüüd ühesugused seadused ning pani Eesti kuninga Olimari Hobgardi 63) ja Dago Eestimaa üle. Froto riik ulatas nüüd Wenemaast kuni Rheini jõeni ja wägew kuningas pani oma kuld käerõngad mitmes paigas oma suure riigi rajades rahutäheks kalju sisse üles 64).


46. Üks Eesti kangelane.

Olimari ja Dago järele, kes mõlemad Eesti kuningad oliwad, pani kuulus kangelane