Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/133

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.II. Ajalooline aeg.

A. Uus waenlane lähenemas.

I. Armastus ristiusu külwaja.

58. Ettewalmistused.

Wisbi linn Gootlandi saarel oli 12-aastasaja algul põhja Europa rahwaste esimene ja kõigesuurem kaubaturg. Siia kogusiwad kaupmehed Wene, Eesti, Liiwi, Rootsi, Inglise, Preisi, Põhja-Saksa ja Daanimaalt kokku. 1159 wõtsiwad mõned julged Bremeni linna kaupmehed nõuks Gootlandi saarelt mööda Balti meresse sõita. Nad jõudsiwad Saaremaa lähedale, kus kange torm tõusis, mis nende laewa Sõrwesaare ja Domesnina wahelt Riia lahte ajas. Siin leidsiwad merehädalised ühe rannalsõitja, kes nad tormi käest Düüna jõe suhu peastis. Siin paniwad wõerad oma laewa ankrusse ja tahtsiwad maale tulla. Liiwlased, kes Düüna kallastel elasiwad ja maale tulejaid mererööwliteks pidasiwad, tuliwad neile suure sõjakäraga wastu. Taplus ei kestnud kaua, warsti saiwad Liiwlased aru, mis wõerad otsisiwad, tegiwad nendega rahu ja sõbrust ning hakkasiwad kaupasid wahetama. Sakslased paniwad oma kaubad, nagu noad, peeglid, nõelad ja muud weikesed asjad jõekaldale wälja ning Liiwlased tõiwad kasuka nahku, mett ja muid maa-andisid