Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/145

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


oma pojad, aru järele 30 noort meest, piiskopi kätte pandiks. See oli esimene äraandmine ja pettus Kristlaste poolt paganate wastu, mida need mitu korda hirmsal wiisil järele on teinud. Albert wiis wangid suure rõõmuga Saksamaale. Enne ärasõitmist otsis ta linna ehitamise koha walmis ning saatis Toreida Dietrichi Rooma paawstilt ehitamiseks luba küsima. Paawst Innocenz III ei annud üksi luba, waid ka tähtsaid eesõigusi tulewale linnale. Järgmisel kewadel 1201 tuli Albert uute ristisõitjatega Liiwimaale tagasi ja hakkas Riia linna ehitama.


Riia linna ehitamine 1201.

Sõjamehi, preestrid, käsitöölisi ja kaupmehi, kõiki kutsus ta oma uude linna elama ja andis neile seal tähtsad eesõigused. Piiskopi eluase ja Augustinide klooster Ükskülast seati Riiga ning Doomi kirik sai Riiga ehitatud. Alberti wend Engelbert sai Doomi praostiks ja Toreida Dietrich Düünamündesse ehitatud uue Cistercini kloostri abtiks walitud. Noore linna elanikkude arw kaswis wäga ruttu, sest ta oli kõige tähtsam kaubakoht Liiwimaal Saksa ja hommiku maade wahel. Paawst omalt poolt oli Riia kasuks ära keelanud, et ei tohi mujal laewa randa lasta. Kui 2 aastat pärast seda paawsti keeldu üks laew Schlokis kinni pidas, saiwad kapten ja tüürimees selle eest surma mõistetud ning kõik teised laewamehed Düüna jõelt ära aetud. Selle läbi jäi Semgallaste kauplemine Kuuramaal kängu, sadam Musse jõe suus sai aega mööda liiwaga kinni maetud, nii et jõgi isegi omale teise tee