Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/149

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Albert saatis wangid kõige warandusega, mis Saarlased Daani maalt riisunud, Lundi piiskopi kätte Daanimaale tagasi.


64. Liiwi wanem Kaupo Roomas.

Albert oli oma uuele riigile kindla aluse pannud ning paawst Roomas ja keiser Saksamaal oliwad talle tugewateks tugedeks. 1203 saatis ta abti Dietrichi ristiusku heitnud Liiwi wanema Kaupoga Rooma paawsti juurde. Paawst wõttis Kaupot wäga lahkeste wastu ja andis temale suud. Ära tulles kinkis ta Liiwi wanemale kuldraha ja wapi seitsme kuldtähega. Kaupo, kellest ta suguwennad wäga suurt lugu pidasiwad, jäi eluajaks ristiusule truuks ning aitas teda oma wendade keskel laialilaotada. Tema sõna wägi mõjus rohkem kui orduwendade tuli ja mõõk. Saksa maast tuli iga kewadega uusi risti sõitjaid Liiwimaale, teiste seas krahwid ja würstid hulga saatjatega. Nemad kaitsesiwad kirikut paganate pealetungimise eest ja aitasiwad Sakslasi oma wõiduteel ikka kaugemale tungida. Ilmliku wõimu läbi külwas Albert omale aga hukatuse seemet, mis warsti tärkama hakkas. Järgmise aasta sügisel jõudis Kaupo kolme laewaga Dietrichi seltsis Roomast tagasi Riiga. Temale tuli hulk rüütlid merel wastu, kes Saksamaale tagasi läksiwad. Need puutusiwad merel Eestlastega kokku, kes 10 riisumise ja 12 aubalaewaga nende peale tuliwad. Ühe laewa purustasiwad Kristlased juba ära ja püüdsiwad teise ka kinni. Aga paganad tahtsiwad ennem merelainetes otsa saada, kui Kristlaste kätte