Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/177

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


nad Eestlaste naiste, tüdrukute ja poisikestega ja weiste ning hobustega suure rõõmuga Jumalat kiites koju tagasi. Terwe Rotalia maa jäi nutma ja leinama.

Järgmise aasta paastu kuus lõppis kolme aastane rahu aeg Lõunapoolsete Eesti maakondadega otsa. Sellepärast kutsus Albert 1215 oma mehed jälle kokku ning saatis need paastu kuu sees Sakala maale. Siin rööwisiwad nad harjunud wiisil ning jõudsiwad Lembitu kantsi ette Leolasse. Eestlaste malewa tõrjus nad kantsist eemale. Aga et nende wägi warsti ennast kõik kantsi ette kogus, siis jäiwad nad sinna sõdima. Kolmandamal päewal oli neil juba korda läinud linna puu walli põlema panna ning linnas olejad alla heitma sundida. Lembit pakkus raha, kui nad linna alt ära lähewad. Kui muud nõuu enam üle ei jäänud, laskis Lembit ennast omastega ristida ja pidi enese ja teiste wanemate pojad rahupandiks andma. Sakslased tõendasiwad, et nad muud midagi neilt ei taha, kui seda, et nad ristiusku wastu peaksiwad wõtma.


81. Eestlased Riia all. Lätlased Ugaunis.

Sõnum Rotalia kantsi ärawõitmisest ja Lembitu ristiusku heitmisest käis ruttu üle Eesti maa ning täitis rahwa meeled kibeda kättemaksmise wihaga. Terwe Eestimaa heitis kokku ning läks kolme suure malewaga wälja waenlasi ära wõitma: Saarlased Riia linna, Rotalialased Liiwlaste ja Sakalased ning Ugaunialased Lätlaste peale. Ühendatud wägi sai sellepärast kolme osasse jagatud, et Lätlased ja Liiwlased