Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/226

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 226 –
75) Saarlased heitsiwad Moone kantsist oma jumala Taarapita kuju suure kisaga wälja. Läti Hindrik ajaraamat 24, 5. 30, 4. 30, 5.
76) Germanid olid Saksarahwa esiwanemad Preisi maal. Tacitus peab Eestlasi Germani sugu rahwaks.
77) Germanid elasiwad jahist, mehed laisklesiwad karunahkade peal, mängisiwad, jõiwad, kuna naised põllutööd pidiwad tegema.

Riigiwalitsus.
 1) Läti Hindr. ajaraamat 15, 7. 23, 7. 23, 9. — Strinnholm, Staatsverfassung der Alten Skandinawier II, 54—128. — Luce, Wahrheit u. Muthmaßung
 2) Saxo Grammaticus, Joh. Magnus, Petrus Olai, Wulfstani reisi kiri, põhja rahwaste lugu laul Edda. Brandis, 6, Hupel, Nord. Misc. 27 r. 576 ja Kelch 30 räägiwad kahest Liiwimaa kuningast.
 3) Froto elas Saxo ja Magnuse järele 3000 aastat pärast ilma loomist, Kruse arwamise järele 2. Kristlikul aastasajal.
 4) Rex Orientalium, nagu Saxo 133 neid nimetab. Nõnda nimetati Eesti kuningaid, tõendab Kruse, Urg. 431 täh. 4. Wistist oli see aga üleüldine nimi kõigile Läänemere äärsetel elawatele rahwastele, ilma et need meie esiwanemad pruukisiwad olla.
 5) Saxo 26—29.
 6) Suhm-Gärter lk. 393. — Saxo 99. — Petrus Olai 85.