Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/232

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 232 –
 3) Sakslased puutusiwad nendega mitu korda merel kokku, kui need rööwimast tuliwad. L. H. ajar. 7, 1. 15, 1. 18, 8. 30, 1.
 4) Wulfstan kirjutab: nad peawad palju sõdasid.
 5) L. H. ajar. 19, 10. 24, 3. 25, 2. 28, 3, 8. — Alnpeke 1188—89.
 6) Löwis, Mittheilungen I, 2 anne. — Nyenstädt, lk. 20.
 7) L. H. ajar. 7, 2.
 8) L. H. ajar. 8, 4.
 9) L. H. ajar. 30, 1.
10) Holzmayer, Das Kriegswesen.
11) 1207 puutusiwad Eestlased Sakslastega esimest korda oma maa peal Otepea all kokku ning 1227 wõideti ka Saarlased ära.
12) Selle wahe ajal tehti rahu kolme aasta peale, mis aga otsani ei peetud.
13) Igas laewas oli 30 sõjameest, L. H. 15, 3.
14) Hobuse wäest kuuleme wäga tihti, L. H. 15, 3. 23, 7. ja Alnpeke riimi kroonikas mitmes kohas.
15) L. H. ajar. 19, 5.
16) Suur katk laastas 1211 Sakala ja Ugauni ning weel teised maakonnad inimestest paljaks. Ta algas Toreidast peale ning tuli sealt ka Metsapoole ja Idumea maakonda. L. H. ajar. 15, 7.
17) Thermopyla oli wana aegne kindel koht õõnestee Greekamaal Hellase ja Tessalia maa wahel, kus 300 Sparta sõjameest oma kuninga Leonidasega Pärsia kuninga Xerxese wastu (480 enne Kr.) isamaa eest sõdides suriwad. Bergmann. Üleüldine ajal. I, 55.