Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/264

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 264 –
miku rahwas (orientales) oli Eesti rahwas ja ei wõi mitte lahutatud saada nagu Parrot oma kirjas (Liiwen, Lätten, Eesten lk. 219) teeb. Waata Kruuse Urg. 431, täh. 4.
62) Brandis 31, 170 lepingu osalist.
63) Ingrimaa praegune Peterburi, Pihkwa, Witebski ja Nowgorodi kuberm.
64) Olai 85 ja Kruse, Urg. 432. täh. 4. Prongsist kaela rõngaid, ussi, nägu, pleki ja kellukestega on meie maal Sagedaste haudadest leitud. Kruse, Necrolivonica, Tab. 3, 36. 4, nr. 27, 8.
65) Tema nimi on kõikuw, igamees kirjutab teda ise wiisi. Kord on ta Starkater, siis jälle Starkotter, Starkodder, Starkather, Starkad ja Rootslaste juures Sarkadr, Störkutr, Thorgöter, Skorde (Heimskringla I, 448 Cap. 46) Storchater (Brandis 34) Starchatherus (Hiärne 756). Saxo 154 ütleb, et ta isa Stonwerk Eestlane oli, Hiärne 56 peab ka teda Eestlaseks, kuna Kruse teda nime kõla järele Rootslaseks peab (Urg. 432 täh. 5). Tema nime wäga kõikuw kirjutamise wiis on juba ise tunnistuseks, et ta nende rahwaste kangelane ei wõinud olla, kes temast kirjutasiwad, sest siis oleksiwad nad tema nime selgeste teadnud. Tema teod tunnistawad waprust ja ühtlasi ka tarkust ning sellepärast wõis ta nimi niisama sõnaga tark algada, nagu suur Tõll ehk kawal Hans selle sõnaga, mis nende omadus oli.
66) Saxo 154—236 kirjutab temast wäga palju