Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/129

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
112
Road

essimesse Waarsi külge hästi kinni jääb, et ühtegi Soosti ei sa wälja jooksma. Lasse pärrast pitkamissi ahjus küpseda, kunni se lihha kaunist murreks jääb. Kui sa annad ülles, siis panne waagnat Wormi peäle, kalla nobbeste ümber, et ühtegi Soosti mahha ei jookse, ja wotta wimaks pekki wilukad ärra.


141. Puppetong wassika lihha wilukattest. (Pouppeton von Kalbfleischscheiben.)

Leika öhhukessed wilokad wassika reiest, ja kloppi neid hästi, te üks Waars kallast ehk torest lihhast, woia se Puppetongi Worm woiga, ripputa nattoke katki hörotud penikessed Makroni-Tangud peäle; panne siis sedda Waarsi ühhe sörme paksose korra pohja peäle ja ümberringi Wormi sisse, nenda et temma ühhes tükkis on. Panne nüüd need wassika lihha wilokad kordamissi senna sisse ühtlase nattoke tougatud Muskatplomi, Pipra, sola, monninga Sitroni wiloka, hakkitud sibbula, nattoke riwi leiwa, Loorbäri-lehte, ning nattoke woi, ehk penikesseks hakkitud härja üddiga. Panne pool lussika täis walge Kulii igga korra wahhel, ja kui sedda ep olle, siis wotta lihha suppi, mis hästi rammokas on ja panne senna sisse, priitsi nattoke jodawat wina ka senna jure. Saab nüüd keik sedda wisi sisse pandud, siis katta sedda sesamma sugguse Waarsiga mis äärte ümber sai pandud, nenda et se Puppetong jääb hästi tihhedaks, küpseta sedda pärrast ahjus, ja kui sa tahhad üllesanda, siis pöra se Worm kummuli, ja lasse se Puppetong waagna peäle.

142. Kee-