Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/139

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
122
Road

arrolissiks wilokaiks katki. Harri keik soned ärra, wotta se walge nahk suu seest, ning ka se nahk kele peält ärra, ja leika se keel wilokaiks katki. Wispelda siis 4 ehk 5 munna hästi, wotta riwi leiba, Piprat, sola ja Ingwäri, segga neid ärra, kasta need wilokad munnade sisse, ja pärrast se seggatud riwi-leiwa sisse. Nüüd peab sul üks pankoki pan nattoke sullatud woiga sees, tulle peäl seisma; panne need wilokad warsi senna sisse, ja lasse neid mollemilt poolelt pruunkoldseks sada. Parrem on kui kaks panno peaks ollema, et keik need wilokad ühhel hobil saaks praetud, et nemmad sojalt laua peäle sawad. Kui se pea hästi lihhaw on, siis se roog öiete heaks saab. Se ajo saab seddasamma wisi walmistud, kui siin warsi wassika-pea Raguust öppetakse. Kes agga tahhab, wotko need pea-laed, pango se ajo nende sisse, ja andko neid sesamma waagna peäl lauale, mis peäl, need wilokatki üllesantakse.


154. Ragu wassika peast ning jalladest. (Ragout vom Kalbskopf und Füßen.)

Kui sa karwad peält olled ärraharrinud, siis panne se pea ning need jallad külma wee sisse, puhhasta hästi, ja keeda neid solatse wee sees, et need hästi tümmaks jäwad. Te sedda aego üks Soost sedda wisi: Panne woid panno sisse, ja lasse sedda jahhoga prunida, walla siis nattoke wet senna jure, ja lasse sedda Rossinattega keeta, te nattokesse Ädika, ja Sukroga happo-maggusaks, ehk panne pruun Sirupi senna jure,

siis