Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/143

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
126
Road Wassika lihhast.

pradi, kaks lussika täis penikesseks leigatud pekki, ning keik pehmet lihha kahhest wassika jallast, mis hästi tümmaks on keedetud. Hakki keik hästi penikesseks, ja touka sedda pu-nuiaga, sedda agga toukades, panne 5 munna ning tükk leiba senna sisse, ni suur kui üks kalkoni munna, mis agga rösa-pima sees essite on leotud; panne ka Piprat, Ingwäri, nattoke riwitud Muskati, sola ning nattoke woid senna sekka. Kui nüüd keik on hästi ärraseggatud, siis murra se pea-lae ning need louad ärra, wotta se ajo wälja, harri puhtaks, ja segga sedda ärra nattokesse woi, sola, ning Pipraga, ja panne sedda jälle omma kohta. Wotta siis se seggatud lihha, la-uta sedda kondide peäle wälja, ja seäa nenda, et se omma endist tehti ja ggo saab. Tomma sedda ärrawoetud nahka senna ülle, ja kinnita sedda hästi, et se näitab wälja kui üks terwe wassika-pea. Märi pärrast woiga hästi ärra, ja lasse sedda pool teist tundi ahjus küpseda, ühhe tinnatud plekk waagna ehk pankoki panno sees, mis woiga on märitud. Kui sa agga ahjo sisse panned, siis katta ühhe kapsta lehhe pea ülle, et temma äkkises sojas ei körwe ärra. Kui ta sedda wisi poole tunni aega on seisnud, siis wotta se kapsta leht peält ärra, ja märi se pea woiga, ja ripputa riwi-leiba peäle. Kui siis ühhe tunni saab seisnud, siis anna sedda lauale Kirsi- ehk Tikkelbäri marja Soostiga. Kuida agga sedda tehhakse saab lihha-Soostide öppetusses nähha.

Keik-