Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/254

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
237
linnud.

peäl, ommeti ilma tulleta kane peäl. Kui need on täisi keedetud, siis wotta neid seest wälja, wotta se löng ümbert ärra, kurna Soosti Turslagi läbbi, ja wotta raswa peält ärra. Panne siis woid ja jahho Kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla se kurnatud Soost senna jure, panne sola sisse, ja lasse sedda keeta, kunni sellel head maggo saab, ning temma tummiks lähhäb. Panne siis need wüllitud Sallati pead senna sisse, keeda neid tassase tulle peäl, ja anna neid omma ennese Soostiga ülles. Seddasamma wisi woib ka hallid räästad ehk pissikessed kannapojad walmistada.


300. Waarseritud ja Planeritud Tuid. (Farcirte und planirte Tauben.)

Harri tuid puhtaks, hakki tui lihha ja maksad hästi penikesseks, segga neid siis ärra riwi-leiwa, röörei, mis ühhest munnast on tehtud, ühhe ehk kahhe tore munna, nattokesse Passilika, Muskatplomi, Pipra, ja solaga, ning te sest üks Waars. Saab nüüd keik se ühte kokko hästi tougatud, siis wülli nattoke iggaühhe tui sisse, ja prae neid warda peäl, ehk keeda neid a la Prääs nenda kui tuid ang Sürpriis keedetakse. Kasta neid pärrast wispeldud munnade sisse, wereta neid riwi-leiwa ja nisso jahho sees, mis pooleks teine teisega on ühteseggatud, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni naad illusat karwa sawad, ja anna neid sojalt ühhe murtud Salwetti sees ülles.


301. Ragu jännesest. (Ragout von Haasen.)

Nülgi se jännes, ja tomma keik öhhukessed nah-

had