Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/255

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
238
Keiksuggused

had peält ärra, raiu tedda katki parrajast suureks tükkiks, ja lopputa neid wägga hästi. Panne siis se lihha kordamissi paja sisse, mis tihheda kanega, nattokesse woi, monne öhhukesse pekki wiloka, Loorbäri lehte, nattokesse nisso jahho, Pipra, sola, 2 ehk 3 terwe Neilikesse ning nattoke sibbulaga. Panne siis kaas peäle, ja lasse sedda tassase tulle peäl keeta, siis se ajab omma Sahwti wälja. Kui se jo hakkab kül sama, siis walla nattoke Ädikast senna sisse, agga mitte ni paljo, et se liig happuks lähhäb. Kui se nüüd on keedetud, siis panne essite se lihha, wisi pärrast waagna peäle, wotta siis ennamist keik raswa Soosti peält ärra, liguta sedda hästi ümber, et se jääb seggaseks, ja walla sedda lihha peäle, wotta agga keik pekki seest wälja. Kui sa need jännekse lihha tükkid lopputad, ning paja sisse panned, siis sago nattoke wet ka senna sekka tullema.


302. Ragu ang Liwer. (Ragout en Lièvre.)

Nülgi jännest, tomma keik öhhukessed nahhad peält ärra, ja harri sedda hästi puhtaks. Leika keik lihha kontide ning labba lude peält ärra. Wotta öiete wärsket lahja sea-lihha, ni paljo kui jännekse lihha on, hakki keik sedda lihha penikesseks, ühtlase ühhe peo täie ülleskuppatud Murkli, ehk Trühwli, (Trüfel) sibbula, ja nattokesse Nokkanboliga. Panne senna jure Piprat, sola, nattoke tougatud Neilikest, nattoke Passilika, 2 munnakollast; keik agga peab hästi penikesseks hakkitud sama. Leika ni suured wärske pekki würwlid kui pissikessed herned ehk läätsed; sedda pekki peab

ni