Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/295

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
278
Keiksuggused

musta agga mitte, kui se kalla wägga suur ja paks ei olle. Kinnita se sabba pilbaga suhho kinni, nenda et kalla saab ümmargusseks, ja lasse sedda ni paljo wee sees keeta, et se kassinaste ülle käib. Panne nattoke sola wee sisse, kui se alles külm on, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne se haug senna sisse, selg alla pohja poole. Panne siis jälle nattoke sola sisse, ja lasse ühtlase maksa- ja maoga kerme tulle peäl keeta, et se ikka äre tasse ülleskeeb, kaas agga peäl. Panne tähhele, et igga naela peäle, mis se kalla wagib, peab üht peo täit jämmedat sola woetama. Kui se haug hästi on keedetud, ja se peab üllesantud sama, siis pista se maggo temma suhho, ja maks panne pea peäle; ehk kui sa tahhad, siis leika sest maksast träämlid, ja panne neid Soosti sisse. Kui sa tahhad haugisid tükkiks katki leigata, siis löhhu neid seljast löhki, lopputa warsi, ja leika need tükkid pool wilto. Kui se pea suur on, siis löhhu sedda löhki, ja keeda sedda wähhä weega sedda samma wisi, kui terwet haugi keedetakse. Panne tähhele, et keik kallad, mis solase wee sees keedetakse, peawad kerme tulle peäl keema, ja neid peab ikka hästi küpseks keetma. Kaua ei pea naad mitte omma suppi sees seisma, kui need agga parrajaste sola on sanud.


355. Haugi praewarda peäl ehk ahjus pradida. (Wie der Hecht am Spieß oder im Ofen gebraten wird.)

Somusta sedda haugi, ja wotta keik sissekonnad köhho seest wälja, pekki sedda siis kordamissi katki

leiga-