Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/325

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
308
Keiksuggused

seest wälja, lasse wähhä woid nattokesse penikesseks hakkitud sibbulaga läbbi keeta, ripputa jahho senna peäle, liguta hästi ümber, ja kui se hakkab koldse karwaseks löma, siis walla se wäljawääntud Sahwt senna jure, ja segga sedda hästi ärra. Saab se nattoke keenud, siis walla üks lussika täis wet ehk lihha-suppi senna jure, ning panne ka nattoke hakkitud Kaprid, sola ja Piprat senna sisse, ja kui se mao järrel happo ei olle, siis wa-uta Sitroni Sahwti senna jure. Kui sesinnane Soost seggaseks saab, ja temmal hea maggo on, siis walla sedda waagna sisse, ja panne se praetud angrias senna peäle.


400. Praetud angria wilokad. (Gebratene Aalscheiben.)

Wotta nahk angria peält ärra, ja leika sedda wiloka wisi katki, wotta agga keik rood tassakest wälja, et need wilokad ei lähhä katki; panne siis need wilud kordamissi sola, Pipra, Loorbäri lehte, ja sibbula wilokattega ühhe kiwwi kausi sisse, walla ni paljo Ädikast senna jure, et se angria ülle käib, ja lasse sedda 2 tundi seista. Wotta siis need angria wilokad sealt seest wälja, pista neid nisso jahho sisse, ja prae neid woiga pannkoki panno sees, et need mollemist küljest koldse-pruniks sawad. Panne neid siis waagna peäle ülles, ja prunitud Petersilli lehti äärte ümber, ning wa-uta nattoke Sitroni Sahwti peäle. Need angriad, mis sedda wisi walmistakse, peawad suured ollema.

401. An-