Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/326

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
309
kalla road.


401. Angrias a la Doob. (Aal à la Daube.)

Pesse se angrias wägga hästi, leika tedda seljast löhki, ja lopputa keik werd seest ärra. Leike keik lihha nahha külgest ärra, hoia agga, et nahk ei lähhä katki, ja harri keik rood ka lihha seest ärra. Wotta pool ni paljo haugi-lihha, kui sedda angria-lihha on, hakki sedda ühtlase selle angria-lihhaga hästi penikesseks, ja panne sola, Piprat, pissut tougatud Neilikest ja riwitud Muskati senna jure. Leika siis monningad träämlid ühest teisest angriast, mis peält ka nahk on ärrawoetud, ja panne poolt ossa sest hakkitud lihhast angria nahha peäle, sellesamma külje peäle, mis ennegi lihha wasto olli, ja panne siis üks kord neist wäljaleigatud träämlidest senna peäle; panne jälle teine pool ossa sest hakkitud lihhast senna peäle, ja rulli sedda kokko, et se rull saab ni pitkaks, kui se angria nahk lai on. Ömble siis üks öhhuko rie hästi kowwaste senna ümber, ja lasse sedda nende ärraharritud roodega keeta, ja walla ni paljo wet peäle, et se agga ülle seisab, walla ka nattoke punnast wina senna jure, ja panne sola sisse, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra. Panne siis terwet Piprat ja Loorbäri lehti senna sisse, ja kui se kül saab keenud, siis wotta se linnane rie ümbert ärra, panne se rull ühhe kiwwi waagna sisse, ja walla sedda suppi, senni kui ta alles pallaw on, senna ülle. Saab se pärrast öiete külmaks, siis te se wagen sojaks, et se ennast lahti annab, ja kalla sedda kummuli ühte teise waagna peäle, misga ta lauale antakse. Sedda woib ka wiloka wisi katki leigata, ja omma ennese Sjelee-

ga
U 3