Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/344

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
327
kalla road.


428. Häring ang Roob. (Hering en Robe.)

Kui sa need häringid wee sees olled leotanud, ning seddasamma wisi kuiwatanud kui praego enne näideti, ja sibbulad ka selja sisse pannud, siis wotta ni suured Pabberi tükkid, kui sa arwad iggaühhe häringi ümber ullatawad, märi need Pabberid külma woiga, ja mähhi neid illusaste igga häringi, ümber, ja mulju neid ühhest küljest kokko, et naad hästi kinni seiswad. Prae siis need häringid rösti peäl, pöra neid mollemil wahhest ümber, ja anna neid Pabberittega tükkis ülles. Kes Soosti senna jure tahhab, tehko sedda nisammoti, kui Num. 427. öppetati, ja andko sedda kausi sees lauale.


429. Reimi sissesolata. (Strömlinge einzusalzen.)

Harri need reimed hästi puhtaks, wotta sissekonnad seest wälja, lopputa ja panne neid siis korwide ehk söölade sisse, et wessi hästi peält mahha jooseb. Panne neid siis hästi tihti ühhe tündri ehk werendeli sisse, ja höörutud sola igga korra wahhele. Wimaks panne üks pohhi kiwwiga senna peäle, et need hästi kokko wa-uwad.


430. Marrineritud reimed. (Marinirte Strömlinge.)

Kui sa wärskid reimi olled puhtaks harrinud, siis leika pool pea ja pool sabba otsast ärra, lopputa ja serwi neid wisi pärrast ärra, ja pista neid nisso jahho sisse, mis nattokesse solaga on seggatud.

Prae
X 4