Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/377

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
360
Keiksuggused kalla-Soostid.

se koltse karwasseks lähhäb, mitte agga pruniks, walla siis nattoke wet senna sisse, liguta hästi ümber, ja kui se ülleskeeb, siis panne 2 lussika täis Kapprid ja nattoke Sitroni Sahwti senna sisse, ning lasse keeta, kunni se Soost seggaseks saab. Seddasinnast Soosti sünnib praetud kalla tarwis prukida.


483. Tummi woi-Soost lehhelisse-kalla tarwis. (Dito Buttersauce zu Längfisch.)

Panne wähhä woid ja 2 neppo täis nisso jahho Soosti-panno sisse. Lasse sedda nattoke läbbi keeta, ja walla siis 2 ehk 3 lussika täis wet senna sisse. Liguta hästi ümber, ja panne pärrast ni paljo woid senna jure, kui ja arwad tarwis ollewad. Liguta agga ikka ümber, kui woi ärrasullab, ning se Soost seggaseks saab; siis on ta walmis.Keiksuggused Road Rohho-aja Rohhudest.

Keiksuggused Kapstad.


484. Rohhilinne Kapstas. (Grünkohl.)

Wotta keiksuggused rohhud, mis kewwade keige essite maast üllesajawad, harri ja lopputa neid hästi puhtaks, kuppata ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Kui külmaks sawad, siis piggista neid kätte wahhel, et keik se rohhilinne Sahwt

seest