Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/388

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
371
rohho-aja road.

kergeste sisse, et sa neid mitte kinni ei wa-uta. Kapstad pannakse Kastrulli pohja, ja needgi jäwad peäle wiimse korra peäle, sepärrast neid ka keigerohkeminne peab ollema. Kui sa sedda wisi kede olled sissepannud, siis määri jälle sedda Waarsi ülle, ja seäa, et se saab selle Waarsiga hästi kokko kinnitatud, mis jo enne Kastrulli sisse ümberringi sai määritud. Katta sedda pärrast taignaga kinni, kasta agga se taigen weega, ja kinnita sedda hästi selle teise taignaga kinni, mis äärte üle käib, ja kääri need taigna ääred üllespiddi, et need ülle se peälmisse taigna sawad pandud, ja panne siis ahjo ning lasse sedda küpseda. Essimesses otsas agga, kui se taigen nattoke kinnitust ahjo sees on sanud, siis pista penikesse kahwliga moningad aukud senna sisse. Saab se Puppetong küpseks, ja sa tahhad tedda üllesanda, siis määri need pissikessed aukud wisplitud munnaga kinni. Kalla siis se Puppetong Kastrulli seest kummuli waagna peäle, ja raspli tedda riwi-rauaga ülleültse. Leika pärrast üks pissoke kaas senna sisse, ja walla ni paljo Soosti, kui ial mahhub, sisse, mis agga sest Soostist üllejääb, sedda anna kausi sees laua peäle. Se Soost saab sedda wisi tehtud: keeda pool teist korterit rööska pima ülles, panne tükk woid ja nattoke Sukrut senna sisse, te sedda 4 munna rebbo, ja nattokesse nisso jahhoga tummiks, ja kui se siis hästi on keenud ja seggaseks sanud, siis on ta walmis.


495. Pastet wärskest happo kapstast. (Pastete vom frischem Sauerkohl.)

Leika walged kapstad penikesseks, seddasamma

wisi
A a 2