Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/391

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
374
Keiksuggused

keigeparreminne wotta, ja warsi hakkida. Kui sa tahhad jurikad ka kapsta sekka panna, siis harri need warred peält ärra, kori neid agga mitte. Neid sünnib ka löhki leigata, ehk terwelt jätta, ja ühtlase kapstaga sissepanna ning keeta. Kes tahhab, woib neid ka ülleskuppatada, korida, jahho sisse pista, woi sees pruniks pradida, ja siis kapsta ümber waagna peäle panna.


497. Tuwitud pruunkapstad. (Gestubter Braunkohl.)

Wotta pruunkapstad, harri keik jämmedad warred ärra, hoia agga et lehhed ei sa katki, waid et need terwed jäwad. Kui külm wäljas on, siis lopputa ja ripputa neid ülles, et naad nattoke külmetawad. Keeda siis head lihha-suppi pekki ja lihha-worstiga. Panne hea tükk woid ühhe laia Kastrulli sisse, ja lasse sedda nattokesse Muskatplomiga wähhä läbbi keeta, walla lihha-suppi senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne need kapstad, ja nattoke Sukrut senna sisse, lasse neid tassa tulle peäl kanega keeta, pöra kapstad ühhe laia kalla-kulbiga üks kord ümber, agga hoia, et naad ei lähhä katki, ja kui on keedetud, siis kalla neid waagna peäle. Panne jälle tükk woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda 2 lussika täie nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla keik suppi kapsta peält senna sisse, ja kui sedda wägga kassinast on, siis walla lihha suppi senna jure. Kui se ülleskeeb, siis panne kapstad sisse, lasse neid tassa tuwida, ja panne sola mao järrel sisse. Panne tähhele, et sa sedda Kastrulli pead saggeminne

rappu-