Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/406

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
389
rohho-aja road.

Sukrust ühhe pakso Sirupi, et se nago löng annab wännitada, kui sa sedda sörme wahhel wottad; sedda agga keetes, wotta wahto hästi peält ärra. Kui se Sirup on kangeks ja klariks läinud, siis panne need ounad senna sisse, ja lasse neid tassa keeta, kunni naad klariks sawad. Seks peab üks suur ja lai Kastrull prugitama, et need teine teise peäl ei seisa. Ni pea kui need alt poolt klariks on sanud siis pöra neid ühhe höbbe lussikaga tassa ümber, ja mis ülleültse klariks saab, sedda pead sa warsi seest wäljawotma. Kui keik ounad klariks on läinud, siis panne neid waagna peäle, misga neid lauale antakse, ja walla sedda Sirupi ülle. Kui sa neid punnaseks tahhad tehha, siis walla nattoke Parberitsi ehk Kirsimarja Sahwti Sirupi sisse, mis sees ounad keewad. Kui pool ossa saab punnaseks tehtud, ja teine pool ossa jääb walgeks, siis woib üht suggu ühhe waagna külje peäle pantama, ehk ümberringi waagna sisse üllesantama, ehk nenda kui iggaüks sedda tahhab seäda. Panne tähhele, et se Sirup ei pea ounade peäle wallatama, enne kui need ounad on külmaks sanud, ja siis peab se otsego üks Sjelee ollema. Kui sa neid tahhad wäljakrusitud Sitroni wilokattega wäljaehhitada, siis näitab se ka kännast wälja. Kui Kirsimarja Sahwti prugitakse, siis ei pea neid mitte tinnatud waid walge wask riista sees, ehk weel enneminne ühhe kiwwi riista sees keetma, sest tinna rikkub sedda Kölari ärra.


519. Poombäri Kompott. (Birn-Compott.)

Wotta ni mitto Poombäri, kui arwad tarwis

olle-
B b 3