Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/444

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
427
rohho-aja road.

need hästi kuiwaks sawad, ja siis tulleb neid nattokesse Pipra, Loorbäri lehte, ja nattokesse solaga ühhe puhta pütti ehk werendeli sisse panna. Keeda siis nattoke Ädikast ülles, ja walla sedda, ni pallaw kui ta on, senna peäle, nenda et se jääb warte ülle seisma, ja katta siis se riist mitme kordse linnase ride, ja kanega kinni, et se hästi tihheks saab. Lasse sedda teise päwani seista, wotta se linnane rie peält ärra, ja panne üks laud pütti sisse, et need warred omma sool-wee sisse mahha wa-uwad. Tösta siis se pütt kelri sisse, ja katta sedda kanega kinni. Needsinnatsed warred woib ni hästi sallatiks kui ka Ragu tarwis prukida. Kui neid agga Ragu tarwis prugitakse, siis leika neid penikesseks tükkiks katki.


582. Artsokkid sissetehha. (Kron-Artischocken einzumachen.)

Jätta 2 poik sörme pitkussed warred Artsokkide külge, harri neid mitte puhtaks, waid lopputa hästi, ja panne neid külma jöe-weega ühhe tinnatud katla sisse tassa keema, kunni needjo pea kül sawad. Panne neid siis wälja tuule, et need peält tahhedaks lähtwad, ja te sestsammast weest, mis sees neid keedeti, sool-wet, sedda wisi: wotta üks nael Lüneburri sola igga kanno wee peäle, panne sedda senna sisse, liguta ümber, et se hästi ärrasullab. Kui se ülle öö on seisnud, siis panne need Artsokkid ühhe puhta pu-riista sisse, walla sedda sool-wet peäle, ja panne üks pissike laud senna peäle, riista sisse, et need Artsokkid sool-wee sisse wa-uwad. Kui sa neid tahhad prukida,

siis