Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/453

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
436
Keiksuggused

tümmaks sama, ja panne siis need pool-tümmad senna sisse, ning liguta tassa ümber. Wotta tulle peält mahha, lasse neid ilma tulleta selle pallawa müri peäl 1 ehk 2 tundi seista, ja tösta neid siis kiwwi- ehk klaas-kruside sisse, ja kui need külmaks sawad, siis sullata woid ehk wahha senna ülle. Neidsinnatsi marjo sünnib keigeparreminne kiwwi paja sees keeta.


594. Tikkelbäri marjo ülle Talwe hoida. (Stachelbeeren den Winter über zu verwahren.)

Noppi Tikkelbäri marjo, kui need ei olle weel wägga suured: ja kui need alles rohhilissed on, harri siis puhtaks, ja kuiwata neid linnase ridega hästi ärra. Wotto siis Puddelid, mis laia suuga on, lopputa hästi, ja panne neid kummuliste seisma, et naad üsna kuiwaks sawad. Wülli need marjad Puddellide sisse, et need täide sawad ja panne korgid kergeste peäle kinni. Panne siis need Puddelid ühhe paja sisse, ja heino nende wahhel, et need ei lö katki, walla wet poolest kaelast sadik paja sisse, lasse tassa keeta, hoia agga, et ühtegi wet ei sa Puddelli sisse tullema. Kui need nattoke on keenud, siis wotta üks Puddel seest wälja, ja kui sa nääd marjad temma sees walwakad ollewad, siis need jo kül on keenud. Kui need agga weel rohhilissed on, siis polle naad mitte head. Panne agga sedda ka tähhele, et need mitte wägga paljo ei pea keema, nenda et need katki lähtwad. Kui Puddellid seest on wäljawoetud, ja külmaks sanud, siis wa-uta korgid hästi kinni, ning panne neid waigoga kinni, ja

hoia